Allmänt, Forskning

Fortfarande för få kvinnliga professorer

Statistiken visar att andelen kvinnliga professorer vid LU knappt kommer upp till en fjärdedel. Ser man till fakulteterna har Juridicum dock lyckats – hälften av professorerna där är kvinnor. Ekonomerna intar jumbo­platsen med endast tio procent kvinnliga professorer.
– Det är inte alls bra – men inte riktigt lika illa som den siffran anger, säger Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan.

Under förra året kom Lunds universitet upp till 24 procent när det gäller kvinnliga professorer, och andelen kvinnor bland de nyanställda professorerna låg på 36 procent. Det innebar att LU officiellt nådde de rekryteringsmål som regeringen fastslagit.

Men i våras uppmärksammade universitetsledningen att utvecklingen gått åt fel håll under första delen av 2014. Bara 17 procent av de nyanställda professorerna var kvinnor och alla s.k. kallade professorer var män. Efter universitetsstyrelsens möte i juni stoppade rektor alla utnämningar under en vecka som en markering för fakulteterna att frågan om rekrytering och anställning av kvinnliga professorer är ytterst angelägen.

Förutom Juridicum som lyckats med jämställdheten bland professorerna, så är också humaniora och teologi på god väg med 37 procent kvinnor. Naturvetenskapliga fakulteten får också en försiktig eloge för sitt systematiska arbete med jämställdhetsfrågorna vilket resulterat i att man gått från tio till 19 procent kvinnliga professorer under förra året. Både den samhällsvetenskapliga och konstnärliga fakulteten ligger på 30 procent och därefter kommer den medicinska på 25. I botten ligger LTH på 15 procent och Ekonomihögskolan på tio.

Fredrik Andersson menar att den skrala jämställdheten på professorssidan inom hans fakultet har rötter långt tillbaka. Han minns Ekonomihögskolan från sin egen tidiga forskarkarriär som extremt mansdominerad.

– Det var för tio, femton år sedan och det är den historien man nu ser i statistiken över professorerna, konstaterar han.

Siffran tio procent gäller dock inte längre utan ser man till antalet personer så ligger andelen kvinnliga professor på 15 procent på Ekonomihögskolan.

– Vi har också många pensionsavgångar framför oss och enligt vår prognos kommer andelen kvinnor att stiga påtagligt framöver.

Fredrik Andersson säger också att jämställdheten är nådd när det gäller utnämning av nya docenter under senare år, och att det nu gäller för ledningen att underlätta för de kvinnliga docenterna att nå fram till professorsnivån.

– Vi kommer att fortsätta med finansiellt stöd för ökad tid för forskning för underrepresenterat kön, säger han.

Vidare planerar man exempelvis ett seminarieprogram med inriktning på jämställdhetsfrågor i den kritiska fasen av en akademisk karriär.

Maria Lindh

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *