Gästtyckare, Samverkan, Teknik

Gästkrönikör Maria Wall om en dröm som gått i uppfyllelse

Vi kan inte sitta på vår kammare och fundera ut svaren, även om vi arbetar över disciplingränser. Det krävs också en dialog med branschen, skriver Maria Wall, universitetslektor som forskar och undervisar om energieffektivt byggande.

Maria Wall,Ofta tänker jag, som är arkitekt i grunden, på hur givande det är att samarbeta med människor som har en annan bakgrund än jag själv. Visst är det utmanande på många sätt, men samtidigt mycket roligare och mer lärorikt. På vår avdelning, Energi och byggnadsdesign på LTH, blandar vi därför också sedan länge medarbetare med olika kompetens istället för att samla lika bär. Både på hemmaplan och internationellt samverkar vi mellan olika discipliner.

Forskningen handlar om hur man kan bygga hus som är energieffektiva och har så låg miljö-påverkan som möjligt. Jag försöker hela tiden nå lite längre och tänja på gränsen för det möjliga. Kanske finns bra lösningar för hur man bygger energieffektivt när det gäller enskilda hus – men hur skalar vi upp det och kopplar kunskaperna till hela samhällets energisystem? Hur kan vi utnyttja solenergi i högre grad än idag? Och de som ska bo och jobba i husen – hur ser vi till att de får sina behov tillgodosedda utan att behöva bli tekniknördar?

Även om vi forskare samarbetar över disciplingränser kan vi inte sitta på vår kammare och fundera ut svaren – det behövs också en dialog med branschen och verkligheten. Samverkan med kommuner och byggbransch är därför både naturlig och nödvändig för oss. Den ger inblick i verkliga fall och processer och vilka problem byggare och beslutsfattare tampas med. Vi får själva chans att testa lösningar och verktyg som vi forskat fram och att få respons på dem. Allra roligast är när vi kommer med tidigt i planeringen för byggnader eller hela kvarter där spjutspetsteknik och nya lösningar prövas och sedan kan följa upp hur det gick.

Enstaka goda exempel på miljöriktigt byggande är en början, men räcker alltså inte till. Om vi vill uppnå nya rutiner för all nybyggnation och för energieffektivisering av äldre byggnader måste kunskaperna spridas brett. Samverkan med branschen är en viktig pusselbit men en annan – särskilt på lång sikt – är utbildning.

Under 90- och början av 2000-talet ringde man ofta från branschen och bad oss om råd om hur man skulle bygga energieffektivt. Det fanns ett växande behov av kompetens i takt med att samhället skärpte sina miljökrav. Vi forskare engagerade oss som rådgivare och konsulter i mån av tid, men samtidigt erbjöd vi nästan ingen undervisning inom det här ämnesområdet till blivande ingenjörer och arkitekter.

Jag kände att det vore ett bättre utnyttjande av resurser och en sundare framtidsinvestering om vi fick en ordentlig utbildning inom området så att studenterna sedan kunde sprida kunskaperna vidare. Med stöd från branschen drev jag därför fram en ny internationell masterutbildning i Energi- och miljöeffektiva byggnader. Den startade 2012 vid Campus Helsingborg och vänder sig till studenter med en bakgrund i arkitektur eller byggteknik. Den första årskullen har precis tagit examen och verkar ha lätt att få kvalificerade jobb. Den här utbildningen är en dröm som gått i uppfyllelse för mig. Den skapar den balans och symbios mellan forskning, undervisning och samverkan med näringslivet som jag menar är nödvändig för att åstadkomma en förändring.

Maria Wall, universitetslektor vid Energi och Byggnadsdesign, LTH.  

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *