Debatt/opinion, Gästtyckare

Gästtyckare Anette Henriksson: Visst samarbetar kommun och universitet!

Lunds kommundirektör Anette Henriksson avlivar myten om att kommunen och universitetet inte samarbetar. Studentbostäder, infrastrukturen kring forskningsanläggningarna liksom Kunskapsstråket är några exempel…

Anette HenrikssonI Lund går det vattentäta skott mellan universitetet och kommunen. Om jag hade fått en tia för varje gång jag hört det…

För det stämmer ju inte – Lunds universitet och Lunds kommun samarbetar på många olika sätt och nivåer.

Mest synligt just nu är utvecklingen av nordöstra Lund. Runt forskningsanläggningarna ESS och MAX IV planerar vi Brunnshögsområdet, en ny stadsdel som i sinom tid kan komma att rymma 40.000 nya invånare. Vi har höga mål: Brunnshög ska vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande och ett regionalt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation. Redan nu växer bostadsområdet Solbjer fram.

Lunds kommun, Lunds universitet och Region Skåne sam-äger Science Village Scandinavia.  Forskningsanläggningarna och Science Village kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av området som en dynamisk nod i Öresund, och för Lunds kommun är det naturligtvis viktigt att vara en del av den utvecklingen.

Det så kallade Kunskapsstråket som tar oss ner till centrala Lund är också ett samverkansprojekt mellan universitet och kommun. Där samarbetar vi bland annat kring utvecklingen av Ekonomihögskolan, Forum Medicum och kvarteret Paradis.

Innovation och företagande är viktigt för en kommun som Lund, och därför finansierar vi flera inkubatorer, som Lunds Life Science Incubator och Ideon Innovation. I projekt som Hållbart Lund har universitet och kommun samarbetat för att hitta lösningen på framtidens hållbara städer.

Studentlivet är viktigt. Bland annat fick Lundakarnevalen en miljon kronor i stöd i år av Lunds kommun. Vi har en studentstadssamordnare som arbetar som länk mellan universitetet, studentlivet och Lunds kommun. I november startar vi ett pilotprojekt då fem studentmedarbetare får prova på hur det är att arbeta i en kommun. Parallellt med sina studier kommer studenterna att arbeta en dag i veckan under fyra månaders tid.

Bostäder är en fråga som engagerar både Lunds kommun och Lunds universitet. Vi kan ännu inte klappa oss på axeln, men vi ser att vi är på rätt väg. Det byggs många nya studentbostäder, så att fler studenter ska kunna hitta ett tryggt och säkert boende under sina studier.

Vi har många exempel på när forskare och tjänstemän arbetar ihop. Lunds universitet och Lunds kommun har exempelvis samarbetat i forskningssyfte kring läsning, det så kallade Följa John-projektet. En samtalsledningsutbildning i samband med Bedömning För Lärare-satsningen har genomförts på Psykologiska institutionen. Öresundsklassrummet, forskarcirklar och Teachmeet är ytterligare samarbeten där skolan möter universitetet.

Lunds kommun tar gärna emot praktikanter som går en universitetsutbildning, och vi tar också emot många sommarjobbare varje år. Många studenter som skriver uppsats väljer Lunds kommun – för att det ligger nära till hands, men också för att det är en intressant organisation som väl tål att titta lite närmare på.

Detta var ett axplock av allt vi gör tillsammans, vi på Lunds kommun och Lunds universitet. Och vi är öppna för mer samarbete…

Anette Henriksson

Kommundirektör, Lunds kommun

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *