Debatt/opinion, Utbildning

Gör det mer attraktivt att undervisa!

Artikeln i förra LUM om pedagogisk utveckling vid Lunds universitet låter spännande. Det är märkligt att undervisningen har så låg status i Sverige.

En besläktad fråga, om de vanligt förekommande friköpen från undervisning bland forskarna, kommer också upp i det senaste brevet från Naturvetenskapliga fakultetens dekanus. Man påminns om motsvarande situation i USA. Om man bjuder de främsta av våra kollegor där att komma för att hålla seminarier eller att komma till konferenser, till och med Nobelsymposier, blir svaret inte sällan att de inte kan komma med ursäkten att de undervisar. Undervisningen är en så viktig att den har högst prioritet. Dessutom är det så vid många amerikanska universitet att undervisningen på de basala kurserna hålls av de mest erfarna och spännande forskarna. Detta är en genomtänkt strategi för att rekrytera duktiga studenter till olika kurser och stimulera dem att så småningom själva bli forskare.

Vi tycks ofta tänka tvärt om. Undervisningen kan upplevas som ett nödvändigt ont och som ger dålig utdelning. På detta sätt har vi länge sågat på den gren vi sitter på! Rekryteringen av studenter till somliga naturvetenskapliga ämnen har länge varit dålig. Spännande föreläsare med förmåga att såväl täcka det basala som att kunna utmana med frågeställningar i forskningsfronten eller i samhällsdebatten skulle kunna skapa en attraktiv undervisning med möjlighet att rekrytera kvalificerade studenter i större skaror. Om framgångsrik undervisning av goda forskare belönades både lönemässigt och med bättre fakultetsanslag kunde det bli mer attraktivt att undervisa.

Anders Liljas

Prof. em. Biokemi med strukturbiologi

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *