Forskning, Naturvetenskap

Gränsöverskridande synsätt framgångsfaktor för CAnMove

Satsningen på ett eget tekniklabb. Utveckling av ny utrustning. Gränsöverskridande samarbeten.
Det är centrala framgångsfaktorer, menar professor Susanne Åkesson, koordinator för CAnMove, som nu står inför sin halvtidsutvärdering.

Susanne Åkesson arbetar gränsöverskridande i CAnMove.

Susanne Åkesson arbetar gränsöverskridande i CAnMove.

Forskningen inom CAnMove beviljades Linnéstöd 2008. Susanne Åkesson, programmets koordinator, känner sig nöjd med hur verksamheten framskridit. Hon är stolt över de nya forskningssamarbeten som skapats de senaste åren, inte minst mellan biologer och fysiker, men även kemister.

– Tack vare dessa samarbeten har vi kunnat göra sådant som aldrig gjorts av någon tidigare, vi har brutit ny mark, säger hon.

Susanne Åkesson syftar på exempelvis nanoteknikens möjlighet att individmärka och följa extremt små djur. Hon syftar också på samarbetet med Lund Lasercentrum, där man med laserteknik kunnat hjälpa biologerna att studera insekter och fåglar på ett nytt sätt vilket bidragit med värdefulla data.

– Vi har arrangerat många workshops, det är väldigt centralt för oss. Det har genererat nya idéer och initiativ, säger Susanne Åkesson.

Det finns inom CAnMove en fortlöpande strävan att skapa nya kontakter på den tekniska sidan, menar Åkesson. Som färskt exempel nämner hon den nya satsningen på ett mobilt observatorium som ska identifiera flygande insekter och nattflyttande fåglar, LUMBO. I detta projekt tar man hjälp av ett antal masterstudenter både inom fysikämnet samt inom signal- och reglerteknik på LTH som hjälper till att utveckla vissa delar av utrustningen.

Hon ser också ett stort värde i att CAnMove för fyra år sedan anställde två egna tekniker och satsade på ett eget tekniklabb (se intilliggande artikel). Det har skapat nya möjligheter inom forskningen, menar hon. Susanne Åkesson konstaterar att nytänkande och nyproduktion kräver teknisk kompetens.

– Tekniken sätter ofta begränsningar för vad man kan göra som forskare. Utan teknisk hjälp kan du inte realisera idéer du vill testa, säger hon.

Susanne Åkesson konstaterar att det krävs ett större forskningsprogram för att kunna erbjuda långsiktig anställning till tekniker. En sådan satsning kan inte var och en göra på sin egen forskningsbudget, menar hon.

Inom CAnMove har man även satsat på annan specialistkompetens. En databasutvecklare har nyligen anställts på heltid. Och dessutom har man sedan snart fyra år en bioinformationsspecialist anställd på 25 procent för analysarbete med DNA-sekvenser, som ett led i den genetiska kopplingen till djurs flyttningsmönster.

– Jag är också glad över vår satsning på ljusloggning (se faktaruta), som har gett fina forskningsresultat. Vi lär oss mycket om fågelarter som vi inte haft så mycket kunskap om innan, säger hon.

Som grädde på moset håller nu CAnMoves forskare på att skriva en rejäl bok, en översikt över hela deras forskningsfält, med titeln Animal Movements Across Scales. Boken ska ges ut av Oxford University Press nästa år.

Lena Björk Blixt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *