Medicin, Samverkan

Hallå Ann-Cathrin Jönsson – om att forskare driver skattefrågor

Du är docent i hälsovetenskap, som i en debattartikel i dagspressen uppmanar politikerna att höja skatten i Region Skåne för att förbättra sjukvården.

Ann-Cathrin Jonsson

Ann-Cathrin Jönsson. Foto: Britta Collberg

Ska forskare driva frågan om höjd skatt?

– Varför inte? Jag är frustrerad över att forskning om hur sjukvården kan förbättras, både när det gäller resultat och kostnad, inte når fram. Det finns en klyfta mellan forskare och beslutsfattare.

Och Region Skåne gör fel?

– Ja, när man trots brister i sjukvården håller fast vid att ha den näst lägsta skattesatsen i landet, i nivå med glesbygdslänen i Norrland. Tättbefolkade Region Skånes skattesats ligger betydligt under den som gäller i landets andra två folkrikaste regioner – Stockholm och Västra Götaland – vilket är anmärkningsvärt.

Men handlar sjukvårdens brister bara om brist på pengar?

–  Nej, men att satsa för lite blir dyrare än att satsa rätt från början.  Idag dräneras den skånska sjukvården på personal och man tvingas köpa in dyr hjälp från bemanningsföretag.

Uttalar du dig som forskare?  

– Ja, jag är sjuksköterska och forskare, men har även en magisterutbildning i statsvetenskap med fokus på organisation av vård och omsorg. Min forskning har handlat främst om personer med stroke. Jag har studerat strokedrabbade i nio kommuner och sett att det finns stora skillnader i den kommunala vården och omsorgen, precis som det gör inom sjukvården.

Det är inte första gången du ger dig in i den offentliga debatten?

–  Nej, jag har tidigare påpekat bristerna i vården av äldre, till exempel den dåliga överföringen när de flyttas från sjukhuset till kommunal vård. Om man satsade mer på uppföljande och förebyggande vård skulle de äldre få bättre hälsa och inte behöva ligga och ta upp platser på akutmottagningarna.

Bryter du ett tabu som forskare när du är positiv till höjd skatt?

– Det beror på hur man ser på det. I det här fallet bygger ju min syn på evidensbaserad kunskap.

Du har många års forskarerfarenhet. Hade du vågat ta till orda på samma sätt som 30-åring?

– Nej, det hade jag nog inte. Då vill man ju satsa på att utvecklas professionellt, komma vidare i karriären, och man vågar inte ge sig in i kontroversiella frågor.

Har du fått någon respons?

– Mitt inlägg kom mitt i sommartorkan, men jag har fått en del reaktioner från folk i vården som är glada att frågan om bristerna i sjukvården lyfts.

Britta Collberg

Läs debattartikeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *