Administration, Gästtyckare, Samverkan, Teknik

Hallå Annika Olsson… ny rektor i Helsingborg

… professor i förpackningslogistik och vicerektor för LTH fram till årsskiftet, som då blir rektor för Campus Helsingborg.

Annika OlssonVad fick dig att acceptera rektorsjobbet?

– Jag undersökte vad universitetet vill med Campus Helsingborg och det var tydligt att man vill att det ska utvecklas. Och då är jag rätt, jag är en utvecklingsperson!

Att lärarutbildningen flyttades där-ifrån kan ju verka som tvärtom?

– Jag förstår att det kan ge sådana signaler, och i den processen var jag inte med. Men jag hoppas att det som gjordes var genomtänkt och det som var bäst för utbildningen och studenterna.

Du jobbade först tio år på Tetra Pak, och har nu varit forskare på LTH tio år. Vad lockar dig med Helsingborg?

– Samverkan är det första, och engagemanget från Helsingborgs stad är stort. Där finns ett driv att vilja göra något. Sen brinner jag för tvärvetenskap, och på Campus finns redan olika fakulteter – som jag hoppas blir flera – och redan flera tvärdisciplinära samarbeten igång.

Vad kan du som rektor göra för att få fler fakulteter att etablera sig?

– Nu har vi de tekniska, samhällsvetenskapliga, juridiska och humanistiska fakulteterna här, och det vore kul om vi kunde bli ett miniuniversitet – en tvär-vetenskaplig nod. Min roll som rektor är att göra Campus så attraktivt att ännu fler vill etablera sig här.

Du har stor erfarenhet som ledare av innovationsprojekt. Hur tänker du kring innovation och Helsingborg?

– Det är kul att Venture Lab, och också studentföretaget Lunicore etablerar sig här. Här finns också innovativa miljöer, Mindpark med inkubatorn Think i direkt anslutning till vår verksamhet. Jag hoppas och tror att Campus kan bidra till att göra näringslivet mer innovativt, till exempel genom att införa element av entreprenörskap i våra utbildningar, även om det främst är en fråga för fakulteterna som äger sina utbildningar.

När Campus Helsingborg startade för 16 år sedan var breddad rekrytering ett viktigt mål. Hur ser du på det idag?

– Det är viktigt. Jag kommer själv från ett icke-akademiskt hem. Med breddad rekrytering nås mångfald och tvärvetenskap vilket kan bidra till kvaliteten på utbildningarna. Det gäller att utveckla attraktiviteten i det vi har och jobba för ökat söktryck. Våra bästa ambassadörer är studenterna.

Vilka är dina styrkor som ledare?

– Jag är envis och tydlig och vet vad jag vill. Men jag är också bra på att lyssna och ge andra tid. Jag ser mig som en facilitator och inspiratör.

Text & foto: Maria Lindh

FOTNOT. Annika Olsson tillträder rektorstjänsten den 1 januari och efterträder då Jesper Falkheimer som blir chef över sektionen Forskning, samverkan, innovation vid den universitetsgemensamma förvaltningen i Lund.