Event

Hallå Carina Jensen…

… koordinator för LU350, Lunds universitets 350-årsjubileum som ska invigas i december 2016 och pågå till januari 2018.

Carina JensenHur går det med jubileumsarbetet?

– Just nu håller vi på att bygga upp ett kansli som ska arbeta med samordning och övergripande jubileumsaktiviteter. Vi har gått igenom hundratals idéer som vi fått in, och försöker nu förankra de bästa. Det är redan klart att det blir vetenskapliga symposier, kulturveckor, utställningar och mycket annat. Och jubileets donationskampanj är redan igång.

Hur involverar ni resten av universitetet?

– Vi har representanter från hela universitetet i övergripande idégrupper, och vi har besökt alla fakulteter och betonat hur viktigt det är att alla engagerar sig och att de känner att det är deras jubileum och inte något centralt påfund.

Vad möter ni för reaktioner?

– Många tycker att det känns roligt och inspirerande. Men många är också rädda för att det ska bli mer jobb och de tycker att det ligger långt fram i tiden och är för tidigt att börja planera för.

Men ligger det inte en del i det?

– Tanken är inte att vi ska göra så mycket nytt – utan lyfta det vi gör riktigt bra och få in det bland jubileumsaktiviteterna. Det är också viktigt att vara ute i god tid eftersom mycket ska synkroniseras. Det vore ju synd om exempelvis HT-dagarna krockade med någon annan fakultets jubileumsarrangemang.

Varför är det viktigt att alla inom LU engagerar sig?

– Om vi alla kan känna del av både historien och framtiden, och inse att vi är en arbetsplats där alla bidrar så kan vi också skapa ännu bättre samhörighet.

– Eftersom budgeten är begränsad så krävs det också att alla är med och bidrar.

Men är inte de avsatta 22 miljonerna för jubileet rätt mycket pengar?

– De ska räcka i sex år för planering och genomförande. Två miljoner kronor är avsatta till böcker och vi kommer successivt att behöva förstärka jubileumskansliet. Men vi vill inte att alla pengarna ska gå till löner utan till genomförande av aktiviteter så det blir ett jubileum att minnas.

Hur ser de största utmaningarna ut just nu?

– Att få alla att planera 2017 redan nu och få fakulteter och institutioner att informera om sina planerade aktiviteter. Att engagera både internt och externt och förankra universitetsövergripande samarbetsprojekt. Det vore fantastiskt om alla fakulteter t.ex. kunde samordna sina alumndagar så att universitetet kunde arrangera ett gemensamt event samma kväll.

– Nu startar också arbetet med att engagera våra nya studenter, eftersom de troligtvis kommer att vara kvar och få uppleva detta historiska jubileum.

Hur påverkas Lund i övrigt av jubileet?

– Mycket, hoppas vi. Vi arbetar för ett öppnare universitet, och för samarrangemang med bland andra kommun och näringsliv. Och vill vi även att jubileumsfirandet ska märkas på våra campus i Helsingborg, Malmö och Ljungbyhed.

Text: Maria Lindh

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *