Ekonomi, Utbildning

Hallå Ellen Hillbom om gratis digital lärobok om Afrika

Du är ekonomhistoriker som tillsammans med en holländsk och en tysk kollega skapat en lärobok online om Afrikas ekonomisk-historiska utveckling. Boken laddas ner gratis från internet och har hittills nått drygt 4000 läsare.

Medarbetare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Ellen Hillbom.Foto: Apelöga

Hur fick ni idén till en gratis digital lärobok om Afrika?

– Vi fick idén på en världskongress som hålls vart tredje år med ekonomhistoriker från hela världen. Många är intresserade av Afrika och vill dela med sig av sina kunskaper, bland annat till de många afrikanska universitet som ofta saknar kurslitteratur och där lärarna ibland bara har gymnasieutbildning.

Hur är boken uppbyggd?

– Olika forskare bidrar med fristående kapitel, med ett avgränsat tema, och boken byggs ut efterhand som nya kapitel skrivs. Ett krav är att de ska bygga på fakta från afrikanska förhållanden, eftersom alltför mycket litteratur om Afrika har ett europeiskt eller västerländskt perspektiv. De ska dessutom innehålla en teoretisk del och samtidigt vara korta och lättillgängliga, eftersom målgruppen inte alltid har så stor läsvana. Varje kapitel avslutas med instuderingsuppgifter och tips på ytterligare läsning.

Du har själv undervisat i Afrika med den här boken som underlag?

– Ja, på ett litet universitet i Uganda, inom ramen för ett lärarutbyte. Jag undervisade 10–15 studenter om sambanden mellan färre barn och minskad dödlighet, tillgång på mat och teknikutveckling i jordbruket, urbanisering samt utbildning. Det var en kick att diskutera klassiska teorier kring befolkningsutveckling med studenter som själva vuxit upp i den verklighet som jag försöker beskriva.

Används boken bara i Afrika?

– Nej, den används även exempelvis på London School of Economics, i Holland och också här i Lund på BIDS, Bachelor in International Development Studies. Den kan läsas av vem som helst.

Hur finansieras boken?

– Vi har några mindre anslag för att hålla igång hemsidan och vi fick hjälp med resan till Uganda, men för övrigt bygger boken på att forskare medverkar utan ersättning. Behållningen för min egen del är att jag når ut till andra afrikanska studenter än de som har råd att betala för att studera i Lund. Det är inspirerande att veta att mitt kapitel om befolkningsutvecklingen lästs av över sexhundra personer – människor som aldrig skulle ha kommit i kontakt med mina vetenskapliga artiklar.

Det här är den första boken i sitt slag vad du vet… Varför tas inte fler sådana här initiativ?

– Därför att vi uppmuntras att bli elitforskare, producera, publicera oss i högt rankade tidskrifter och dra in forskningsmedel. Mycket fokus ligger på forskningsmeriter, väldigt lite på vilka som egentligen läser det vi skriver … Jag skulle önska att tredje uppgiften, att sprida kunskap brett i samhället inom och utanför Sverige, räknades som en merit på allvar. Då skulle vi bli mer innovativa. Det här konceptet kan ju till exempel överföras till vilket ämne som helst. Det kan också utvecklas och bli ännu bättre.

BRITTA COLLBERG

Fotnot: Här hittas boken:

http://www.aehnetwork.org/textbook/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *