Ekonomi, Utbildning

Hallå Hossein Asgharian om vad finansutbildningen lärt av krisen

Du är ansvarig för det internationella masterprogrammet i finansiell ekonomi som i somras hamnade högt på Financial Times rankinglista över världens bästa finansutbildningar. Programmet lockar mer än tusen sökande, dvs. betydligt mer än de flesta andra svenska finansutbildningar. Samtidigt ökar oron för en ny finanskrasch bland många bedömare.

Hossein Asgharian

Hossein Asgharian är ansvarig för det högrankade internationella masterprogrammet i finansiell ekonomi.

Har finansutbildningen förändrats sedan den ekonomiska krisen 2008?

– Ja, delvis. På masterprogrammet har vi ökat fokus på finansiell risk och på Basel-reglerna som reglerar bankerna. Nästa år tillkommer en kurs om derivatinstrument som används vid kreditriskhantering. Många studentuppsatser handlar också om krisen. Sedan har Ekonomihögskolan ett nytt forskningscentrum – Knut Wicksells Centrum för finansvetenskap. Genom våra forskande lärare tillförs utbildningen hela tiden ny kunskap.

Många blev tagna på sängen av krisens omfattning 2008. Nationalekonomen Lars Calmfors kopplade det till ökad specialisering och efterlyste obligatoriska kurser i ekonomisk historia, vetenskapsteori och psykologi för att bredda blivande ekonomers perspektiv…

– Det vore kanske bra men skulle tvinga oss att utesluta annat innehåll. Digitalisering och globalisering gör finansmarknaden alltmer komplex. Bankerna behöver experter med specialistkunskap om de olika instrument som används. Våra masterstudenter har den kunskapen och det gör dem eftersökta. Dock kan studenterna räkna in en del andra kurser i exempelvis psykologi, filosofi etc i sin ekonomexamen, om de vill läsa dessa på egen hand.

Just nu drar hollywoodfilmen ”The Big Short”, som handlar om finanskrisen, storpublik på biograferna. Ett budskap är att det som hände 2008 kan hända igen. Vad tror du?

– Det kan hända igen. Man har skärpt kraven på bankerna när det gäller t.ex. utlåning men det finansiella systemet är oförändrat. Det är svårt att minska intresset för att göra snabba vinster.

Vilket ansvar har akademikerna?

– Vi ska delta i samhällsdebatten och det gör vi. Lars Jonung här i Lund har t.ex. varnat för riskerna med den negativa räntan och höga belåningsnivån. I utbildningen bjuder vi in representanter från näringsliv och myndigheter för att ge studenterna perspektiv, utanför kursböckerna. Men det vi kan visa och diskutera är det som händer just nu. Effekterna ser vi först i framtiden.

Text och foto: Britta Collberg