Administration, Allmänt

Hallå Jonas Hafström – ny styrelseordförande för Lunds universitet

Du är jurist och har ett förflutet inom UD, bl.a. som ambassadör i USA, och som det senaste året på regeringens uppdrag lett handelsdelegationer runt om i världen och hjälpt till med att coacha svenska ambassader i länder med hög tillväxt.

UD. Hafström. ©Foto: Pawel Flato / 2003

Jonas Hafström är universitetsstyrelsens nye ordförande. Foto: Pawel Flato

Du kommer närmast från Stockholm – men är väl gammal lundabo? 

– Jag flyttade hit som 8-åring, tog studenten på Katte och sen blev det Juridicum. Jag har varit aktiv i kårpolitiken som kårordförande och i studentlivet som övermarskalk. Nu har min familj slagit ner sina bopålar i Åstorp. Min hustru kommer härifrån nordvästra Skåne och en av våra söner pluggar logistik på Campus Helsinggborg. Vår dotter läser statsvetenskap i Lund.

Vilka lärdomar tar du med från din internationella bakgrund till styrelseuppdraget? 

– Att vi lever i en global värld och att globaliseringen har kommit för att stanna. Där måste vi, Lunds universitet, Sverige inom EU, finnas med. Trenden nu är att förhandla fram regionala handelsavtal mellan Europa och USA och mellan USA och Asien. Dessa kommer bland annat påverka våra tillväxtmöjligheter.

Har Sverige någon chans i den globala konkurrensen?

– Absolut. Sverige är ett av världens mest innovativa länder och i förhållande till vår BNP satsar vi mycket på utbildning och forskning.

Hur har du det med kontakter och nätverk i det regionala näringslivet?

– Det ska jag bygga upp nu genom att vara aktiv och röra mig ute bland företagen. Jag har jobbat mycket med näringslivsfrågor. Särskilt med exportfrämjande insatser jorden över inom områden som telekom, life science, smart cities och transporter.

En del av näringslivet här lanserade plötsligt en annan kandidat till ordförandeposten, Bert Nordberg. Hur kändes det?

– Näringslivet i Skåne visar ett starkt intresse för sitt universitet. Och det är bra med engagemang – det ska vi värna om och bygga vidare på.

Hur pass närvarande kommer du att vara som ordförande? 

– Jag avser att vara närvarande och tillgänglig och arbeta nära med styrelsen och universitetsledningen.

Hur känner du inför den nya universitetsledningen? 

– Jag sympatiserar mycket med det jag hört i rektors installationstal och läst i intervjuer och på hans blogg och chat. Liksom prorektors uppdrag i U21 och engagemanget i internationella frågor där jag hoppas kunna vara behjälplig med tips på besök och program.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag är en friluftsmänniska, joggar och spelar medelmåttig tennis.

Maria Lindh

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *