Tvärvetenskap

Hållbarhetsforum tar ett tvärvetenskapligt grepp om miljöfrågorna

. Det tidigare Klimatinitiativet har utvecklats till det än mer tvärvetenskapliga Hållbarhetsforum.
– Vi tar ett bredare grepp och sätter därmed även klimatfrågorna i ett större sammanhang, säger professor Henrik Smith, föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, som det nya forumet tillhör.

Henrik Smith

Henrik Smith. Foto: Kennet Ruona

Hållbarhetsforum vill vara en mötesplats för forskare inom olika discipliner med gemensamt intresse för dessa frågor.

– Som en följd av det hoppas vi att ny intressant forskning ska uppstå, säger Henrik Smith.

En viktig funktion är att stötta forskare och forskargrupper som vill nå ut med sin forskning – och man vill också vara en samlad ingång för externa kontakter som söker samverkan, forskningsstöd och information.

Inom forumet jobbar man mycket med den webbaserade mötesplatsen varifrån man sprider nyheter och presenterar sina forskare och forskning.

– Men fysiska mötesplatser är också viktiga, menar Henrik Smith och berättar att man även kommer att arrangera föreläsningar och andra events.

Hållbarhetsforum listar sina uppdrag enligt följande:

• att koordinera och stärka universitetets satsningar i konkurrens om anslag från breda utlysningar inom relaterade områden.

• att via kommunikation utveckla, främja och stödja utbyten inom universitetet och mellan universitetet och samhället inom relaterade områden, bland annat klimat, energi, ekosystemtjänster, vattenfrågor, effektiv resurshantering och hållbar samhällsutveckling.

• att samordna rapporter och synteser inom huvudområdena.

• att stärka Lunds universitet som plantskola för innovation och grönt ledar- och entreprenörskap.

Hållbarhetsforum hade en kick off i slutet av februari för forskare, studenter och anställda med bland andra chefen för Stockholm Environment Institute Johan Kuylenstierna, som rankats som Sveriges mest betydelsefulla person inom miljöfrågor.

Hållbarhetsforum har en styrgrupp med det övergripande ansvaret för verksamheten, och i den ingår representanter från USV och samtliga fakulteter förutom den konstnärliga.

Mer information om hållbarhetsforum finns på: www.hallbarhet.lu.se

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *