Forskning, Medicin

Han ska strålsäkra Rysslands sjukvård

Ryssland håller som bäst på att modernisera och strålsäkra sin hälso- och sjukvård. För att lyckas tar man hjälp av Lunds universitet.

Aleksandr Vodovatov

Aleksandr Vodovatov har en nyckelroll i arbetet med en nationell riktlinje för röntgenstrålning på ryska sjukhus. Sitt forskningsprojekt genomför han delvis vid Lunds universitet.

Många personer i Ryssland röntgas betydligt fler gånger än vad vi gör i Sverige. Bland annat genomgår en stor del av befolkningen årlig screening för tuberkulos. Med teknik och undersökningsmetoder som inte minimerar strålningen kan den samlade livsdosen därför bli stor med ökad risk för bl.a. cancer. Problemet är så stort att den ryska regeringen har valt att agera.

Det är i detta sammanhang Aleksandr Vodovatov, doktorand vid ett forskningsinstitut i St. Petersburg, har en roll att fylla. Hans doktorsavhandling ska lägga grunden till en kommande riktlinje för konventionell röntgenstrålning på ryska sjukhus. Trots intåget av alternativa tekniker, som till exempel magnetkamera och skiktröntgen, pekar nämligen allt på att konventionell röntgen förblir vanligt även i framtiden.

– Strålning är en oönskad bieffekt vid röntgen som vi får leva med. I Ryssland har fokus hittills varit på bästa möjliga bildkvalitet. Jag undersöker hur stråldoserna kan minskas, och det är ett fält där västeuropeiska länder hunnit längre, förklarar Aleksandr Vodovatov.

Orsaken till att St. Petersburg-doktoranden har ett utbyte med just Lunds universitet hänger samman med Tjernobyl-olyckan 1986. En förfrågan om hjälp och råd några år senare till universitetets medicinska strålningsfysiker sådde fröet till ett långvarigt samarbete. Och nu är det alltså hälso- och sjukvårdens tur.

Periodvis är han på plats i röntgensalarna vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och utför mätningar. En orange plastdocka i halvfigur intar patientens position. Samma procedur genomför han på hemmaplan vid Mariinskij-sjukhuset och där-efter jämförs resultaten. En patientstudie planeras nästa år.

– Det är i extrema fall möjligt att sänka strålningsdosen upp till 60 gånger endast genom att ha korrekta inställningar, berättar forskaren Christian Bernhardsson som tidigare varit postdok i St. Petersburg och nu är Aleksandr Vodovatovs handledare vid institutionen för translationell medicin på Lunds universitet.

I samband med disputationen i slutet av 2016 ska Aleksandr Vodovatov leverera sina rön och slutsatser. Om planen håller införs riktlinjen redan nästföljande år. Även om Ryssland nu befinner sig i en svår ekonomisk nedgång, är Aleksandr Vodovatov positiv. Att minska strålningen är bl.a. en utbildningsfråga och behöver inte nödvändigtvis bli dyrt.

Text & foto: Björn Martinsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *