Priser/utmärkelser

Hänt i mars, april

Priser och utmärkelser i mars och april

YNGST. Nyligen beslutades att 34-åriga Kimberly Dick Thelander befordras till professor i materialvetenskap med inriktning mot kristalltillväxt. Hon är därmed den just nu yngsta professorn vid Lund universitet.

PEDAGOGISKa PRISer. Lunds universitets studentkårer, LUS, utdelar pedagogiska priser får framstående insatser i utbildningen. I år går priset till Bjöm Badersten, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen och Jonas Månsson, universitetslektor i matematik vid Matematikcentrum. De får studenterna spris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen och 25.000 kronor var.

ADJUNGERAD. Professor Peter M. Nilsson, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, har nyligen utnämnts till adjungerad professor inom kardiovaskulär och metabolisk forskning vid Syddansk Universitet i Odense.

INVALDA. Peter Schurtenberger, professor vid Kemiska institutionen är ny ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, har valts in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

MILJONREGN. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod inom programmet Wallenberg Clinical Scholars. Två av de fyra första forskarna som får anslag är David Erlinge, överläkare och professor i kardiologi och Martin L. Olsson, överläkare och professor i transfusionsmedicin. Varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år.

SAMHÄLLSUTVECKLARE. LTH-studenten Maria Lindqvist har tilldelats den nyinstiftade utmärkelsen ”Årets samhällsutvecklare”. Priset delades ut av Sweco och Skanska på Universum Awards, där även Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland studenter utsågs. Priset består av 10.000 kronor samt praktikperioder på både Skanska och Sweco.

HEDERSDOKTORER VID MEDICINSKA FAKULTETEN. Sir Michel Marmot, USA, och Magnus Dahlbom, USA, har utsetts till Medicinska fakultetens hedersdoktorer 2015.

Sir Michael Marmot är den mest framträdande forskaren inom socialepidemiologisk forskning i världen,ett vetenskapligt område där man studerar hur sociala förhållanden i samhället påverkar hälsa och sjukdom i befolkningen.

Magnus Dahlbom är en internationellt framstående forskare inom nukleärmedicin. Inom nukleärmedicin använder man radioaktiva ämnen som samlas i olika organ eller tumörer i kroppen för att avbilda dessa organs funktion.

NY REKTOR. Regeringen har utsett Håkan Pihl, som i dag är docent i företagsekonomi vid EHL, till ny rektor vid Högskolan Kristianstad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *