Priser/utmärkelser

”Hänt” sedan mitten av december

Läs om priser och utmärkelser sedan förra numret av LUM – dvs. i mitten av december 2013.

LÄKARPRIS. Professor Leif Groop, internationellt känd diabetesforskare, och ledare för Lunds universitets Diabetescentrum, tilldelas nu ännu ett fint pris, Matti Äyräpää-priset på 20.000 euro. Priset delas ut av det finska läkarsällskapet Duodecim.

GEOLOGIANSLAG. Raimund Muscheler, universitetslektor vid Geologiska institutionen, har utnämnts till framstående yngre forskare av Vetenskapsrådet. Muscheler får totalt 18 miljoner kronor för ett projekt om paleoklimatstudier som tester för mekanismer bakom solens påverkan på klimatet.

FYSIKLEDAMOT. Anders Irbäck, professor vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, valdes 11 december in i Kungliga Vetenskaps-akademien. Irbäcks forskning har bland annat resulterat i en atomär modell som i samverkan med andra har använts för att studera felveckning och aggregation av proteiner kopplade till Alzheimers, Parkinson och ALS.

STIPENDIUM. Svenska Akademien har belönat Kristina Lundblad, lektor i bokhistoria, med ett stipendium på 60.000 kronor ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse. Hon disputerade 2010 på en avhandling om betydelsen av böckers utseende. En engelsk utgåva av avhandlingen är under utgivning på det amerikanska förlaget Oak Knoll Press.

BIOLOGIANSLAG. Olle Anderbrant, professor vid Biologiska institutionen, får drygt 1,7 miljoner kronor av Stiftelsen Lantbruksforskning. Pengarna får han för projektet ”Kontroll av skadeinsekter i klöverfröodlingar med biologiska metoder”.

PRESIDENT. Håkan Brorson har valts till president för den världstäckande organisationen International Society of Lymphology vid dess världskongress i Rom i september 2014. Han är överläkare vid Plastikkirurgiska kliniken och docent vid Enheten för kirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

CRAFOORDPRISTAGARE. Peter Molnar, professor i geological sciences vid University of Colorado Boulder, CO, USA har utsetts till årets Crafoordpristagare. Han har med geofysiken som utgångspunkt bidragit till banbrytande kunskaper om drivkrafter till jordskorpans plattrörelser och om kontinenternas roll i den plattektoniska modellen av jordens utveckling.

FYSIKUTMÄRKELSE. Joakim Cederkäll, professor vid Fysiska institutionen, har fått utmärkelsen ”Breakthrough of the year” av Physics World. Utmärkelsen får han för sin forskning om den päronformade atomkärnan.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *