Priser/utmärkelser

Hänt under sommaren 2016

Priser och utmärkelser under sommaren 2016.

ÖGONANSLAG. Styrelsen för Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne har delat ut 600.000 kronor vardera till Linnéa Taylor och Elisabeth Wittström, båda vid Avdelningen för oftalmologi, IKVL, för studier kring näthinnans sjukdomar och synbortfall utgående från gula fläcken.

NVALDA. Susanne Åkesson och Christer Löfstedt, (ovan) båda professorer i ekologi, har valts in som ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademiens klass för biologiska vetenskaper.

NYA LUS-ORDFÖRANDE.  Lunds universitets studentkårers, LUS, nya ordförande heter Björn Sanders och vice, Jack Senften.

PEDAGOGISKT PRIS. Skalpellen, dvs. priset som delas ut av läkarstudenterna på termin 8, har för andra gången i följd tilldelats Abdulemir Ali, ortoped vid Skånes Universitetssjukhus i Lund

HUMANISTPRIS. Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas Einar Hansens svenska pris 2016 för framstående humanistisk forskning. Priset är på 150.000 danska kronor och forskningsfondens styrelse motiverar utdelningen med: ”Haider tilldelas priset för sitt fasta engagemang för kvalitativa och kontextuella perspektiv på hur forskningsdata kan och bör hanteras i en tid som präglas av digitalisering och hotande likriktning.”

MUSEIMILJONER. Niklas Wahlberg och Ulf Arup, museichef resp. biträdande museichef vid Biologiska museet, har av Svenska artprojektet fått 12,6 miljoner kronor i stöd till de biologiska samlingarna. Museiintendent Håkan Wittzell har fått 9,3 miljoner kronor av samma finansiär för projektet ”Sveriges virtuella herbarium”. Ulf Arup och Maria Mostadius har tillsammans med Per Ahlberg och Mats Eriksson, båda professorer vid Geologiska institutionen, fått 200.000 kronor från Ebbe Kocks Stiftelse för ett projekt om att återskapa Stobaeus kabinett.

PRIS. Tage Danielsson-priset har tilldelats Bodil Jönsson, fysiker, författare och professor emerita vid Avdelningen för rehabiliteringsteknik, Certec. Hon får priset främst för sina tankar om tid. I höst kommer hon med en ny bok: ”Tio tankar om arbete”. Inför den kommande robotiseringen borrar hon här i den hatkärlek med vilken många idag ser på sitt arbete.

AVTAL. Ett Memorandum of Understanding undertecknades i början av sommaren av Lunds universitet och Indonesien genom det statliga forskningsinstitutet BPPT. Fr. v: Unggul Priyanto, ordförande för BPPT, ambassadör –Bagas Hapsoro  och Eva Wiberg, prorektor för Lunds universitet.

JUBILAR. Trumpetstötar, muskelkraftprov, nallemottagning och populärvetenskapliga föreläsningar om medicin och hälsa. Detta och mycket annat mötte de uppskattningsvis 2.000 besökare som kom till Clinical Research Centre i Malmö som firade sitt tioårsjubileum med ett öppet hus i slutet av augusti. TEDDY-studien, världens största vetenskapliga studie av typ 1-diabetes bland barn, var ett av projekten som presenterades. Här följer forskarna nära 2000 barn i Skåne i åldrarna 6–12 år. Projektet, som drivs av professor Åke Lernmark, mottog i fjol en större donation som bl.a. använts till ett instrument som har fördubblat kapaciteten att analysera olika typer av antikroppsbiomarkörer och även ökat precisionen av analyserna.

KONSTINVIGNING. Den 9 september invigdes det nyrenoverade V-huset med två konstverk. En kopia av John E. Franzéns tavla Cadillac Eldorado ersatte den äkta som värderats så högt att den inte kunde vara placerad i en så öppen miljö som i V-husets foajé. Resultatet blev en replik som konstnären själv signerat. Ännu ett konstverk, av konstnären Tiril Hasselknippe, fanns på plats vid invigningen och båda konstnärerna deltog i ett samtal med curator Peter Hagdahl efter invigningstalet av Statens konstråds administrativa chef Henrik Orrje. Även LTH:s ledning deltog och det bjöds på föreläsningar och grillad korv med bröd på ”Tegeltorget”. I huset utbildas civilingenjörer med inriktning mot väg- och vatten, lantmäteri, brand och risk.