Priser/utmärkelser

Hänt i november

Läs om innovationspris, betongpris, ögonpris och andra utmärkelser under november månad.

INNOVATIONSPRIS. Det europeiska priset The Innovation on Synchrotron Radiation 2013, går till professor Mikael Eriksson på Max IV. På 60-talet uppfann han microtronen som har utvecklats till Max I, II, III och snart även synkrotronljusanläggningen Max IV. Mikael Eriksson tog emot priset på 3.000 euro vid en prisutdelning i Berlin i början av december.

BETONGPRIS. Katja Fridh, universitetslektor på Avdelningen för byggnadsmaterial vid LTH har valts till årets betongforskare av tidningen Betong. Detta för att hon lyckats kvantifiera betongs upptag av koldioxid.

HEDERSDOKTOR. Professor Per-Anders Abrahamsson, vid urologiska kliniken, SUS i Malmö, har utnämnts till hedersdoktor (Doctor Honoris Causa) vid universitetet i Warszawa. Sedan tidigare har han denna utmärkelse vid universitet i Grekland, Ukraina och Rumänien.

EINAR HANSEN-PRIS. Priset på 150.000 kronor till en humanistisk forskare vid Lunds universitet går i år till litteraturforskaren Elisabeth Friis. Priset till Köpenhamns universitet går till filosofen Nils Holtug.

Största speciallabbet. Ett nytt centrum för masspektroskopi har invigts  på BMC. Bakom det nya laboratoriet – Sveriges största på sitt område – står The Center of Biological and Medical Mass Spectrometry (CEBMMS), som är ett fakultetsöverskridande initiativ mellan tekniska, naturvetenskapliga och medicinska fakulteten. Det är samlokaliserat med den nya LTH-institutionen för biomedicinsk teknik, enligt professor Thomas Laurell i elektrisk mätteknik.

ACADEMY FELLOWS. Nationalekonomen Joakim Westerlund, biologen Charlie Cornwallis samt medicinaren Joan Yuan har utsetts av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att delta i karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows. Programmet syftar till att skapa långsiktig finansiering för lovande unga svenska och utländska forskare inom alla ämnesområden. Sammanlagt får 33 nya forskare möjlighet att delta.

NUTRITIONSPRIS. Emily Sonestedt vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har fått Nils-Georg Asps pris på 50.000 kronor. Det nyinrättade priset delas ut till yngre forskare.

VINNOVA-PRIS. Under VINNOVAs årskonferens, avslöjades vinnarna i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt. Kajsa Brange och Elin Lindqvist från LU kammade hem segern med sin uppsats om idégenerering i stora företag.Vinnarna belönas med resestipendier à 30.000, 20.000 respektive 15.000 kronor.

ÖGONPRIS. Professor Dan-E Nilsson, Biologiska institutionen, har tilldelats Roséns Linnépris i zoologi, i samband med Kungliga Fysiografiska Sällskapets årshögtid. Han får priset för sin banbrytande forskning rörande djurens ögon och synsinne. Med utmärkelsen följer 400.000 kronor.

VINNOVA-UTLYSNING. I forskningsrådets tredje utlysning inom Öppna datakällor får 20 projekt finansiering. Ett av dessa kommer från Lunds universitet, från rättssociologerna ”Offentliga öppna data – En juridisk handbok” som tilldelas 180.000 kronor.

Nobelforskning. En grupp nationalekonomer vid Ekonomihögskolan får 7,47 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för att forska på de Nobelprisade teorierna inom institutionell design. Initialt kommer Tommy Andersson, Erik Wengström och Alexander Reffgen vid Ekonomihögskolan och Ola Andersson från IFN ingå i projektet.

SÖDERBERGSKA. Professor Leif Groop, Lunds universitet, tilldelas det Söderbergska priset i medicin 2014 för sina banbrytande insatser inom diabetesforskning, både avseende grundforskning och klinisk forskning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *