Forskning, Samverkan, Utbildning

Högskolesverige hämmas av visumtrassel

Forskare som inte kan lämna Sverige och internationella studenter som kommer för sent – eller inte alls. Visumhanteringen på Migrationsverket kan bli ett sänke för högskolesverige.

Rosatåget

Foto: Jenny Loftrup

Läs artiklarna:

Sent visum ger forskarna fotboja

Studenterna hinner inte hit i tid