Forskning, Samhällsvetenskap, Samverkan

Vetenskapligheten ska öka i kommunala beslut

– Alla mina fördomar om kommunala byråkrater har grusats.
Det säger sociologen Agneta Mallén som delar sin tid mellan Malmö Stad och universitetet. Hon förverkligar en unik satsning på att politiska beslut ska bli evidensbaserade.

Agneta Mallén LITEN

Agneta Mallén delar sin tid mellan Lunds universitet och Malmö Stad.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka tillbringar Agneta Mallén halva sin tid på Malmö Stadskontors välfärdsavdelning där hon har en nyinrättad tjänst som forsknings- och utvecklingskoordinator. Hennes roll är att se till att vetenskapligheten ökar i de beslut som kommunen fattar inom välfärdssektorn.

– Det kan exempelvis handla om en satsning på hur man ska motverka hemlöshet och då får jag i uppgift att göra en sammanställning över forskning som gjorts inom det området, säger hon. Det kan också handla om hjälp med vilka metoder som exempelvis socialtjänsten bör använda sig av för att utvärdera en specifik satsning.

Bakgrunden till tjänsten är att Socialstyrelsen har bestämt att socialtjänsten måste jobba evidensbaserat, det vill säga att det ska gå att leda till bevis att de metoder de använder sig av verkligen ger önskat resultat.

För att Agneta Mallén inte ska komma för långt från akademin så låter Malmö Stad två forskare dela på en heltidstjänst. På så sätt riggar man tjänsten så att forskaren ska kunna ha en fot kvar i akademin. Agneta Mallén delar tjänsten med en forskare från Malmö högskola.

– Som tur var har jag en prefekt som är positivt inställd och ser fördelarna med att jag jobbar på det här sättet, säger hon. Det krävs god vilja från arbetsgivarens sida om man ska få tjänstledigt under lång tid. Och det krävs att arbetsgivaren ser sin egen vinning i arrangemanget.

Förutom den så kallade tredje uppgiften, i det här fallet att forskarens analytiska hantverkskunnande verkligen kommer till nytta utanför akademin, så bidrar Agneta Malléns arbete i Malmö Stad bland annat till konkreta uppsatsämnen åt studenter på den samhällsvetenskapliga fakulteten och forskningspengar till olika projekt inom universitetet.

– Helt nyligen kunde jag med hjälp av sektionen Forskning, samverkan och innovation starta ett projekt mellan en forskare vid Socialhögskolan och en av Malmös stadsområdesförvaltningar, berättar hon. Det handlade om forskning kring försörjningsstöd.

Till en början var hennes arbetsuppgifter i Malmö Stad lösare i sin utformning men när hon nu har varit där ett tag börjar tjänsten ta fastare form.

– Man måste vara självgående och gilla att vara en spindel i nätet för den här typen av tjänst. Mig passar det utmärkt.

Hon tycker också att det roligt att arbeta mer hands-on vilket man gör såsom kommunal tjänsteman och också att få se konkreta resultat på ett annat sätt än vad man gör inom forskningen.

Som en bonus får hon också många uppslag till egen forskning som hon hoppas kunna genomföra, när hon får tid till det.

Text: Ulrika Oredsson

Foto: Gunnar Menander