Forskning, Samverkan

Hur ska LU ställa sig till Horizon 2020?

Lunds universitet är Sveriges främsta forskningsuniversitet och drar hem stora forskningsanslag både här hemma och i Europa. Vissa anslag går dock Lund förbi – näm­ligen en del som satsas på innovation och nära samverkan med industrin och samhället.
Excellent grundforskning räcker inte för att ta hem de miljarder som EU nu satsar på att återindustrialisera Europa men också på att ta itu med exempelvis klimatfrågan i nära samarbete med omvärlden.
Behövs innovationspengarna? Ska Lunds universitet sträva efter att ingå i de industrinära jätteprojekten eller koncentrera sig på spetsforskningen? Handlar det om att vara ”beredd till bådadera”?
Det här är första delen i LUMs serie om beredskapen inför Horizon 2020 – EUs nya stora forsknings- och innovationssatsning de kommande sju åren.

– Ingen anledning till panik

– Om inte vi samarbetar så gör någon annan det

Lund hoppas på en livsmedels-KIC

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *