Event, Forskning

Hur har det gått efter The Lund Declaration?

I början av december samlas toppar inom europeisk forsknings- och innovationspolitik på Lunds universitet. De ska följa upp den vision – The Lund Declaration – som antogs 2009 och som haft stor inverkan på EUs politik. Har EU närmat sig målen? Och hur går man vidare? Det är frågor som ska diskuteras av bland andra Helene Hellmark Knutsson, Sveriges minister för högre utbildning och forskning, och Carlos Moedas, Europakommissionär för forskning, vetenskap och innovation.

Sverige var ordförandeland i EU när den stora konferens hölls som utmynnade i Lund-deklarationen 2009. När Lunds universitet nu står värd igen, handlar det om uppföljaren: ”Lund revisited – next steps in tackling Societal Challenges”. Arrangörer är svenska utbildnings- och näringsdepartementen, Vetenskapsrådet och verket för innovationssystem Vinnova, i samarbete med Lunds universitet och Lunds kommun.

– Förslaget att vi skulle ha en ny konferens i Lund kom i samband med ett besök Vetenskapsrådet gjorde i Bryssel. Lund-deklarationen fick ju en fantastisk påverkan på EU:s ramavtal och medverkade till det fokus som ligger på stora samhällsutmaningar, något vi i Sverige kan slå oss lite på bröstet för. Nu vill EU-kommissionen stämma av hur det gått och hur vi går vidare, säger Anna Maria Fleetwood, projektledare på Vetenskapsrådet.

En ny målbeskrivning, ”The 2015 Lund Declaration”, ska presenteras och diskuteras. Den ska peka ut möjliga steg framåt för europeisk forskning och innovationsverksamhet som syftar till lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. I Lund-deklarationen 2009 slogs fast att EU ska vara världsledande inom flera framtidsinriktade teknikområden. Forskning ska samtidigt i högre grad resultera i tydlig samhällsnytta genom att fokusera på vår tids stora samhällsutmaningar – grand challenges. Det handlar om hur Europas stater och olika samhällsaktörer tillsammans kan hantera klimathotet, en åldrande befolkning, ökad migration etc. Det gäller att hitta former och processer, med brett genomslag, som slår vakt om frihet och trygghet, god miljö och en bärkraftig ekonomi.

Andan i Lund-deklarationen går igen i villkoren för att få bidrag i EUs pågående utvecklingsprogram Horizon 2020. Idag ges i högre grad bidrag till projekt som drivs i samarbete mellan många olika aktörer – forskare, företag, organisationer etc – och som har en plan för hur resultaten ska leda till positiva samhällsförändringar och innovationer. Konferensen i december tar sin utgångspunkt i deklarationen från 2009. Den blir en första inventering av vilka framsteg som gjorts när det gäller att nå målen.  Man ska lyfta fram belysande exempel och avslutningsvis alltså blicka framåt.

Britta Collberg

Konferensen Lund revisited 

Konferensen äger rum 3–4 december. En förkonferens hålls med Lunds kommun som värd med besök på Medicon Village, Max IV Laboratory och ESS, European Spallation Source.

Det är en sluten ”high level conference” vilket innebär att det är gott om generaldirektörer och vd:ar bland de 200 deltagarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *