Samverkan, Utbildning

Indonesier lär om forskarparker i Lund

Indonesien ska bygga hundra nya forskarparker de närmaste två åren. Landet, med sina 254 miljoner invånare, vill få fart på innovation och tillväxt. Inspiration och verktyg hämtar man från Sverige och Lunds universitet med närliggande innovationsföretag.

Indonesier

Glada kursdeltagare i Lund.

Det är universitetets avdelning för uppdragsutbildning, LUCE, som koordinerar utbildningsprogrammet för indonesierna tillsammans med samarbetspartnern Sven-Thore Holm, vd för Lundavision. Före jul hölls den första kursen – två veckor med studiebesök på bl.a. Ideon och Medicon Village i Lund samt på Minc och Media Evolution City i Malmö. Besöken kombinerades med föreläsningar och möten med representanter från universitetet, näringslivet och Region Skåne.

Den nationella indonesiska regeringen har beslutat att hundra forskningsparker ska etableras runt om i landet som ett sätt att stimulera de regionala regeringarna till utbildningssatsningar.

– Indonesien behöver få fart på samverkan enligt triple helix-modellen och det finns mycket kunskap och inspiration att hämta i Sverige, säger doktor Yenni Bachtiar från direktoratet för Assessment of Technology Diffusion Policy.

Lunds universitet har tidigare haft besök av indonesiska beslutsfattare. En delegation med representanter från Lund med bl.a. Sven-Thore Holm och LU:s förre rektor Per Eriksson har också besökt Indonesien för att intressera landet för vad Sverige och Lund kan erbjuda, berättar projektledare Jessica Hansson på LUCE.

I den indonesiska gruppen på drygt tjugo personer som kom till Lund hade många konkreta uppdrag att starta forskningsparker.

– De är intresserade av hur man startar och driver en forskningspark och hur de olika delarna i innovationssystemet hänger ihop. Indonesien har även visat stort intresse för att skicka mastersstudenter samt initiera forskningssamarbete inom en rad områden med LU, säger Jessica Hansson.

En delegationsresa till Indonesien med representation från Lunds universitet och näringslivet planeras i mars och under året väntas ytterligare två grupper till Lund. En kortare kurs riktad mot beslutsfattare planeras och till hösten ännu en kring innovationssystem och styrning av forskningsparker. På LUCE hoppas man få ge ytterligare kurser till indonesiska grupper och att landet ska köpa in hela det tvååriga programmet inriktat mot ett nationellt innovationssystem som uppdragsutbildningen erbjuder.

Text: Britta Collberg

Foto: Gunnar Menander