Administration, Forskning

Ingen vill ta ansvar för de unga forskarna

Ingen vill ta ansvar för problematiken kring unga forskare och deras karriärvägar!
Det var de flesta överens om under den strategidag som arrangerades av Future Faculty i Lund tillsammans med National Junior Faculty.

Oquist, Honeth, Akesson o Gerdes

Gunnar Öquist, Peter Honeth, Eva Åkesson och Stina Gerdes diskuterade framtids­strategier.

Särskilt inbjudna gäster var Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet, Peter Honeth tidigare statssekreterare vid Utbildningsdepartementet och professor Gunnar Öquist från Umeå universitet som tillsammans med Stina Gerdes Barriere, analytiker på Vetenskapsrådet, avslutade dagen med en paneldebatt.

Huvudfrågan för debatten var om svenska universitet tillämpar rätt strategi inom forskning och utbildning – och njae, ingen strategi alls när det gäller karriärvägarna för unga forskare. Att karriärvägarna är för få – eller forskarna för många, enades man om. Det kan tyckas finnas mycket pengar hos anslagsgivarna – men trenden är ändå att det blir färre kronor per forskare. De osäkra anställningarna, ett halvår här och kanske något eller några år där, banar inte heller vägar till excellent forskning.

Så vem ska sätta ner foten och stoppa detta?

– Knappast forskarna själva för de är inne i systemet och ser inte utvecklingen, sa Peter Honeth.

Han såg dock inte heller att det var en given fråga för regeringen att ta beslut om.

– Det krockar ju med autonomiidén – att lärosätena ska bli allt självständigare och fatta sina egna beslut.

Gunnar Öquist menade att det krävs en revolution för att bryta utvecklingen. Han var orolig för kvaliteten och sa att de framgångsrika forskarna vänder sina universitet ryggen och bara intresserar sig för sin forskargrupp. Eva Åkesson värnade om utbildningen och sa att forskningen är beroende av den och hon varnade för forskarhotell.

Debatten utmynnade i att det finns ett behov av att någon tar ansvar och att det saknas ett ledarskap för strategierna inom forskning och utbildning. Debatten lär fortsätta.

Text: Maria Lindh 

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *