Administration, Debatt/opinion

Insändare: För mycket om forskning i LUM

Mitt bestämda intryck är att LUM efterhand kommit att domineras alltmera av forskningsreportage.

Via sökning i “Alla LUMs webbsidor” ger “Forskning” 900 träffar, medan t.ex. “Grundutbildning” bara ger 129 stycken och “Avancerad utbildning” 116 stycken.

Det finns 3.200 forskare på Lunds universitet och forskning är givetvis både lärorikt och fascinerande att ta del av, men en personaltidning måste ändå belysa all verksamhet inom organisationen. Den måste kunna angå alla kategorier av anställda.

Exempelvis omfattar utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 280 program och 2.200 kurser med 42.000 studerande, bedrivs vid åtta fakulteter med sjuttio institutioner, men belyses alldeles för sällan. Vad anser lärarna om institutionens utbildningar och olika prioriteringar? Vad säger studenterna? Vilka undervisningsmetoder används och hur utvärderas dessa? Vad gör och vad tycker övriga personalgrupper på institutionerna? Vilka planer finns framåt? Vilken service kan de få av förvaltningens olika avdelningar, av biblioteken, och hur fungerar detta? Vilka samarbeten finns mellan olika personalgrupper på LU och motsvarigheten på andra universitet och högskolor?

Nog finns här gott om viktiga frågor för en personaltidning att belysa; både för att sprida tips och kunskap om varandra, men också för att hålla ihop organisationen, känna samhörighet och dra åt samma LU-håll.

LUMs upplaga är 14.000 ex. varav hälften till anställda och hälften externt. Är det då fortfarande tänkt att vara en personaltidning främst för interna LU-frågor? “… LUMs huvudsakliga syfte är att i artiklar och reportage skildra universitetets pågående utbildning och forskning, liksom stödverksamheten bakom den” (från LUMs hemsida).

Eller fortsätter trenden att främst vara en marknadsföringskanal utåt av olika forskningsresultat? “… att visa externa forskningsfinansiärer hur deras anslag utnyttjas och vilka resultat som uppnås” (från LUM:s hemsida).

Jag tror faktiskt uppdraget behöver förtydligas.

Åke Heedf.d. allmän studievägledare

SVAR:  – Ambitionen är att hålla en god balans

Tack Åke Heed för att du håller ett öga på LUM.

Vi är medvetna om att det i vissa nummer blir mycket, kanske alltför mycket, forskning – inte minst då vi satsar på stora teman. Ambitionen är annars att hålla en god balans mellan utbildning, forskning och stödverksamheten. Vi lyckas inte alltid med det. En anledning är att majoriteten av LUM:s skribenter finns ute på fakulteterna med uppdraget att sprida sin fakultets forskning i olika kanaler av vilka LUM är en. Och vi vet genom läsarundersökningar att forskningsreportagen är uppskattade bland LU-anställda – vilket dock inte är en ursäkt för att låta dem slå ut andra områden och viktiga frågor av den karaktär du tar upp.

Men på din direkta fråga om LUM är tänkt att vara en personaltidning främst för interna LU-frågor, är svaret nej. Vi är en universitetstidning med personalen som vår främsta målgrupp med huvudsyftet att i artiklar och reportage skildra universitetets pågående utbildning och forskning, liksom stödverksamheten bakom den (precis som du citerar från vår hemsida). Vi har tagit fasta på en kommentar i en av våra läsarundersökningar ”LUM förstorar min arbetsplats och sätter mitt arbete i ett större sammanhang”. Det är precis så vi vill att LUM ska fungera.

Jag lovar i alla fall att vi ska anstränga oss ytterligare för en bättre balans mellan våra olika verksamheter.

Maria Lindh, redaktör, LUM

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *