Ekonomi, Samverkan

Integrationskurs leder till jobb för nyanlända

– Med små medel och god vilja kan man åstadkomma mycket på kort tid, menar Henrik Lundgren, VD på EFL, Ekonomihögskolans stiftelse för executive education. På sex veckor fick stiftelsen i våras igång sitt integrationsprojekt för nyanlända akademiker och redan nu har flera fått fasta jobb…

integration

Henrik Lundgren (till vänster), Anna Glenngård och Erik Larsson tycker det är kul att kursen kom igång så snabbt och att alla varit så engagerade och driftiga! Foto: Jenny Loftrup

EFLs integrationsprojekt bestod i att ge 19 nyanlända akademiker med starka cv:n, främst ekonomer från Syrien och Afghanistan, 16 veckors praktik i det sydsvenska näringslivet. Praktiken kombinerades med en kvällskurs i svenska institutioner, svensk ekonomisk historia och företagsekonomi

Det var learning by doing. Snabbt förstod EFL att de inte kunde rikta sig till dem som kom i den stora flyktingvågen under hösten 2015, eftersom de inte hunnit få sina uppehållstillstånd. De kunde inte heller göra skillnad på nyanlända från krig och de som kommit av andra anledningar.

– Vi ville visa att det kunde gå fort, säger Henrik Lundgren, och berättar att det inte heller var problem med att få lärare att ställa upp och arbeta kvällstid.

En av lärarna är Anna Glenngård, universitetslektor på Företagsekonomiska institutionen.

– Det var tokutmanande och kul. De nyanländas kompetens spretade mycket. De med högst kompetens låg på en högre nivå än jag föreställt mig, säger hon.

Erik Larsson, verksamhetsutvecklare på universitetets holdingbolag, var projektledare och han tycker att det starka engagemanget från både lärare och företag var speciellt.

– Det är väldigt roligt att jobba med något där alla vill hjälpa till. När väl kursdeltagarna kom så visade även de sig vara lika driftiga och engagerade, säger han.

Utvärderingarna efter vårens kurs var överlag mycket positiva både från företagen och deltagarna.

– Men inför nästa kurs ska vi försöka lägga kursen på dagtid en dag i veckan, eftersom det visade sig att det är tufft att bo i en skånsk stad, göra praktik i annan skånsk stad och sedan gå på kvällskurser i Lund, säger Erik Larsson.

Hittills har sju av de 19 praktikanterna blivit fast anställda, men fler är kvar på praktikföretaget på kortare anställningar. Vissa företag som har anställt sina praktikanter ser att de har sluppit lägga ut tid och pengar på långa rekryteringsprocesser. En av dem som fått fast jobb efter integrationskursen i våras är Mina Susnjevic.

– Många av oss har lämnat en karriär bakom oss och att praktisera kan kännas som att börja om, särskilt om man var chef i hemlandet. Men praktiken ledde mig till ett jobb på mitt drömföretag. Det gäller att ta alla chanser, säger hon med ett leende och visar stolt upp sin arbetsplats på Tetra Pak.

Hemma i Serbien arbetade hon 15 år inom media och kaffeindustrin – sen var det kärleken som lockade henne till Sverige.

– Alla vi som gick kursen delade frustrationen i vårt jobbsökande. Att inte bli kallad till intervju, ibland inte ens få något svar på sin ansökan. Trots att man har både utbildning och yrkeserfarenhet.

Såväl kursen som praktiken har lärt Mina Susnjevic mycket om hur Sverige och svenskarna fungerar. Ledarskapet är helt annorlunda, många uppfattar svenska chefer som otydliga och mesiga, innan de förstår hur besluten tas, efter diskussioner och många möten.

– Svensk företagskultur är som en långsam sköldpadda, man ser inte att den rör sig men rätt som det är har den kommit över vägen utan att bli överkörd. Mycket handlar om att planera för att undvika misstag. Men det funkar! I resten av Europa är det mer snabba beslut och så får man rätta till misstagen efter hand.

Runt om på universitetet har flera andra initiativ för att hjälpa nyanlända akademiker in i samhället nu kommit igång. Snart börjar andra omgången av integrationsprojektet och först nu kan ekonomer från den stora flyktingvågen hösten 2015 söka till EFL:s integrationsprojekt.

– Vårt projekt beskrivs som en succé och till och med från regeringen har vi fått besked om att vi ses som ett gott exempel. Men det handlar trots allt bara om 19 personer som har kommit vidare. Efterfrågan är enorm. Förra året kom 165.000 hit och sökte asyl, konstaterar Henrik Lundgren.

Text: Jenny Loftrup

Foto: Håkan Röjder