Okategoriserade

Internationalisering nödvändigt för ekonomin

Prorektor Eva Wiberg representerar Lunds universitet i världen – från Europa till Indonesien och Saudiarabien. Globala utmaningar och krympande EU-finansiering kräver djupare samarbeten med väl valda internationella partners, menar hon.

Eva Wiberg LITEN

Möten och resor är vardag för Eva Wiberg. Här gör hon något mer ovanligt: låter sig filmas av studenterna Jens Worning och Ida Olsson som gör en presentationsfilm om studentmobilitet.

På LU ska arbetet med internationalisering förankras i ett nytt internationellt råd med representanter från alla fakultetsledningar.

– Internationalisering börjar alltid med kontakt forskare emellan, som senare kan leda till gemensamma forskningsprojekt, studentutbyten, uppdragsutbildningar mm. Men globala frågor behöver också drivas LU-gemensamt, säger Eva Wiberg, som är prorektor med internationaliseringsansvar.

Den osäkra situationen i EU, med nya medlemsstater som inte är lika intresserade av att finansiera forskning och ett Storbritannien som hotar att lämna unionen, är några orosmoln. Brittiska universitet är mycket oroliga för vad en framtid utanför EU kan innebära för forskningen och de samarbeten som finns.

– Det finns också en stor risk att EU inte längre kommer bidra med lika mycket pengar till forskning i framtiden – de har redan naggat på Horizon 2020. Våra europeiska samarbeten är enormt viktiga, säger Eva Wiberg.

Även i Skandinavien är tiderna tuffa. Vid Köpenhamns universitet har besparingskrav lett till att 500 medarbetare har sagts upp, vid Helsingfors universitet har närmare 1000 personer tvingats gå.

– Jag tror inte vi ska vara alltför oroliga, men vi måste vara medvetna om att vi inte kan växa med nationella pengar, vi har inte råd med fler studieplatser. Krasst sett så har införandet av studieavgifter gynnat oss. Vi är nu som enda svenska lärosäte tillbaka på ungefär samma nivåer som tidigare. Det ger vår utbildning en styrka att ha en mix av studenter från olika miljöer, inte minst med internationell bakgrund.

LERU (League of European Research Universities) och det globala nätverket U21 (Universitas 21) är de två viktigaste och mest framstående nätverken för forskningstunga universitet som LU är aktivt inom. Eva Wiberg är dessutom U21:s första generaldirektör sedan ett år tillbaka, något som krävt engagemang, resor och tid.

– Jag har lett ett förändringsarbete i U21, som nu börjar bli klart och som leder till att mitt arbete delvis kommer att tas över av ett råd. Därför kommer jag att trappa ner mitt engagemang under hösten och sluta som generaldirektör 2017.

I de senaste två strategiska planerna har internationalisering varit ett nyckelord och LU har också flyttat fram sina positioner globalt under Per Erikssons och Torbjörn von Schantz tid, menar Eva Wiberg. En Afrikastrategi har arbetats fram och en Asienstrategi är på gång. Men att ha så många avtal som möjligt spridda över världen är inget mål.

– Vi vill ha väl fungerande avtal och strategiska partnerskap, vi rensar kontinuerligt bort avtal som inte leder till något. Lunds universitet har också blivit mer känt i världen, nu är det snarare så att vi blir uppvaktade än att vi uppvaktar.

Den senaste delegationsresan gick till Indonesien där avtal skrevs med Indonesiens utbildningsdepartement. Indonesien har en befolkning på 250 miljoner och 100-tals universitet, de flesta relativt nya. Regeringen storsatsar på att bygga science parks. Landet är inne i en demokratiseringsfas där allt fler får möjlighet att utbilda sig. Indonesien vänder sig till LU för att de bland annat hoppas kunna få hjälp med att utveckla innovationer. Ofta handlar det om innovationer som kan höja levnadsstandarden och ge försörjning till småföretagare.

– Det är intressant att de vänder sig till Sverige, tidigare hade USA eller Storbritannien varit naturliga val. Det handlar om att vi har ett gott rykte när det gäller innovationer och att vi är bra på engelska. Samtidigt kan vi på LU lära mycket av deras utvecklingsresa.

Att Eva Wiberg trivs med att umgås och förhandla med människor från hela världen är inte konstigt, hon har tränat på att röra sig mellan olika kulturer sedan barnsben. Uppvuxen i Italien, ett år på skola i USA, utbildning i Sverige, postdok i Pavia och därefter delegationsresor till Mellanöstern, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien.

– Jag tror vi får ett bättre samhälle om vi får till fler möten, det driver mig. Jag ser nyttan med att så många från LU som möjligt får chansen att vidga sina vyer, både forskare, administrativ personal och studenter.

Hon har rest mycket, särskilt det sista året. Främst för LU men också för U21. För mycket?

– Så fort man kommer utanför Sverige, så är universitetsvärlden mycket hierarkisk. Det betyder mycket att högsta ledningen är representerad, det förväntas, säger Eva Wiberg.

Text: Jenny Loftrup

Foto: Gunnar Menander

Viktiga nätverk där LU är aktivt:

• Universitas 21

• LERU, League of European

• Research Universities

• Nordlys

• Utrechtnätverket

• SANORD

• SASNET

Dessutom ingår LU i samarbetsplattformar i t.ex. Kina, Hongkong och Indien.

Internationellt inom utbildningen:

• Internationella studenter vid LU: Totalt: 15 procent. På master/magisterprogram: 50 procent

• 600 samarbets- och utbytesavtal med universitet i över 70 länder

• 100 masterprogram vid LU ges på engelska (av totalt 223)