Event, Forskning

Jubileumspromotion med kvinnlig dominans

Genom århundrandena har universitetet valt att kröna sina jämna födelsedagar med jubileumspromotioner. Så skedde år 1768, 1868, 1918 och 1968. Och så även den 25 maj i år då 232 nyblivna doktorer uppmärksammades tillsammans med 16 hedersdoktorer och 22 jubeldoktorer.

Även om mycket var sig likt sedan förra jubileumspromotionen var det noterbart att en övervägande del av de nya doktorerna i år, liksom de senaste åren, var kvinnor (141 kvinnor mot 91 män), medan endast en kvinna återfanns bland jubeldoktorerna som promoverades för femtio år sedan (totalt promoverades fyra kvinnor och 54 män 1968). 

Jubileumspromotionen hölls i strålande solsken och centrala Lund vibrerade av kanonsmällarna under fredagseftermiddagen. Under den tre och en halv timme långa ceremonin på latin i Domkyrkan mottog varje doktor sina insignier – bevisen på att de har promoverats: doktorshatt respektive lagerkrans, doktorsring och ett vackert diplom skrivet med kalligrafi. Dagen till ära invigdes även nationernas nytillverkade fanor.

Text & foto: Petra Francke