Juridik, Priser/utmärkelser

Juridiska fakulteten utser hedersdoktorer inom arbetsrätt och sjörätt

Den ene är professor i sjörätt och den andre har gjort framstående insatser inom arbetsrätt. Nu blir de båda professorerna Proshanto K. Mukherjee och Judy Fudge hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten.

Proshanto K. Mukherjee (f. 45) är professor emeritus vid World Maritime University i Malmö. Han är en internationellt välrenommerad forskare och lärare inom ämnet sjörätt och har varit gästprofessor vid flera lärosäten runt om i världen.

Mukherjee har en lång rad internationella publikationer bakom sig, t.ex. boken ”Farthing on International Shipping”. Han har samarbetat med svensk industri och svenska sjöfartsmyndigheter i ett flertal projekt som rör havs-övervakning och fartygsidentifiering och som syftar till att utveckla en effektiv, säker och miljövänlig sjöfart i Östersjön.

Mukherjees forskargärning har varit av stor betydelse på internationell nivå för såväl den offentligrättsliga som den privaträttsliga sjörätten. Mukherjee har under många år gjort värdefulla insatser vid Juridiska fakulteten i Lund inte minst inom masterprogrammet i sjörätt vid juridiska fakulteten som han varit en av initiativtagarna till.

Judy Fudge (f. 57) är professor vid Kent Law School i Storbritannien. Hon har tidigare varit the Lansdowne Chair in Law vid the Faculty of Law vid University of Victoria i Kanada och gästprofessor vid många världsledande universitet.

Judy Fudge är en internationellt mycket erkänd forskare, vars breda intressen och expertis spänner över områden som kanadensisk, europeisk, komparativ och internationell arbetsrätt. Forskningsområdena handlar om samhälleliga problem, såsom migrerande arbetare, konstitutionaliseringen av arbetsrätten och den rättsliga regleringen av utsatta arbetstagargrupper och informellt arbete. Judy Fudge har skrivit ett flertal böcker och ett mycket stort antal artiklar.

Judy Fudge var gästprofessor vid Juridiska fakulteten i Lund våren 2012. Där har hon bland annat bidragit mycket till den äldrerättsliga forskningsmiljön och sammanfört denna med kanadensiska forskare inom äldrerätt. Judy Fudge har med sin akademiska gärning gett väsentliga bidrag till det internationella arbetsrättsliga samhället. Hon har också starkt bidragit till att stärka banden mellan EU-rätten, Kanada och den anglo-sachsiska forskningstraditionen.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *