Forskning, Teknik

”Källsorterat” avlopp kan ge stora miljövinster

Ett unikt avloppssystem i ett nytt bostadsområde i Helsingborg ger hopp om ökad hållbarhet i städer. När köksavfallet mals ner i en matavfallskvarn bredvid diskhon medan toa­letten får ett eget avlopp finns det stora återvinningsvinster att göra när det gäller biogas, värme och växtnäring.

Hamse Kjerstadius, doktorand i kemiteknik, har granskat miljöeffekterna av avloppssystemet i sin avhandling. Avloppssystemet byggs in i Oceanhamnen, ett kvarter under uppbyggnad.

Mat- och toalettavfallet forslas iväg till en behandlingsanläggning några hundra meter bort för att bli växtnäring och biogas. Näringsämnena i toalettavlopp har visat sig vara prima växtnäring för åkermark.

– För att minska övergödningen är det viktigt att enkelt få tillbaka näringsämnena till åkern, betonar Hamse Kjerstadius. Den globala kvävecykeln pekas ut som en av framtidens största utmaningar för mänskligheten, till och med allvarligare än den globala uppvärmningen.

Med separerade avlopp blir det också enklare att återvinna bad- och köksvattnet till färskvatten. Hamse Kjerstadius hoppas att fler kommuner kommer att inspireras av lösningen nu när större delen av Sveriges snart hundra år gamla ledningsnät ändå behöver bytas ut. I världen finns bara tre liknande pilotsatsningar: i Holland, Tyskland och Belgien.

Kristina Lindgärde