Humaniora, Konstnärligt, Samverkan

Kända namn i nytt idéforum om kultursamverkan

. Lunds universitet har inrättat ett externt kulturråd med många namnkunniga ledamöter. Det gläder Skissernas museums chef Patrick Amsellem.
– Jag tycker att det är fantastiskt att universitetet nu tagit steget att skapa en balans mellan teknik/naturvetenskap och kulturen, säger han.

Patrick Amsellem

Patrick Amsellem uppskattar att man från LU-ledningen försöker skapa balans mellan teknik och naturvetenskap å ena sidan och kulturen å andra.

Rådet består av förläggare, författare, producenter, journalister, musiker och konstcuratorer som ska verka både som rådgivare och komma med idéer kring kultursamverkan.

Patrick Amsellem tror att symbolvärdet av ett sådant råd är minst lika viktigt som det konkreta värdet.

– De som sitter i kulturrådet får ju också mer kunskap om universitetet som de i sin tur kan sprida och på lång sikt kan det ge goda effekter.

Rådet har till uppgift att vara en diskussionspart och ett idéforum i universitetets arbete för att forma en
strategi över universitetets kultursamverkan, att vara rådgivande i rektors strategiska arbete för universitetets kultursamverkan
och bidra till att synliggöra universitetets roll i, och för, kulturen.

Det är vicerektor Bo Ahrén med ansvar för samverkan som inrättat rådet och han ser fram mot att få arbeta med ledamöterna.

– Det ska bli riktigt roligt att få spåna kring hur universitetet kan stärka sin kultursamverkan och ta fram tydliga strategier för hur det kan göras. Universitetet rymmer så mycket kultur som behöver synas bättre i samhället, säger han.

Katarina Mazetti

Katarina Mazetti.

Klas Ostergren

Klas Östergren.

Kulturrådet består av journalist Kattis Ahlström,intendent Elisabeth Alsheimer vid Konstakademien, Ingrid Elam professor i litterär gestaltning och kulturjournalist, Malmö Lives vd Jesper Larsson, Daniel Sandström litterär chef på Bonniers, Musik i Syds vd Martin Martinsson, författare Katarina Mazetti, Kivik Art Centres curator Sune Nordgren, domprost Kerstin Hesslefors Persson Lunds domkyrka, bokförläggare Sigrid Rausing från Granta Books, journalist Per Svensson på Sydsvenskan och författare Klas Östergren ledamot i Svenska Akademien.

Kulturrådet leds av rektor och består, förutom av ett råd med åtta till tolv externa ledamöter, även av vicerektor för samverkan samt en studentrepresentant. Mandatperioden är tre år för alla ledamöter utom för studentrepresentanten som sitter på ettårsmandat.

Maria Lindh

FOTNOT. Även ett internt kulturforum är på gång men är ännu inte färdigbildat.