Administration, Allmänt

Kollegialt ledarskap viktigt för nye rektorn

Studenterna, omvärlden och vägen till akademisk framgång!
Det var viktiga punkter i ­Torbjörn von Schantz installationstal på universitetets födelsedag den 28 januari. Efter sedvanlig pompa och ståt och med rektorskedjan prydligt hängandes om halsen tackade han ödmjukast för förtroendet att axla rektorsämbetet – något han ser som ett hedersuppdrag.

Rektorsinstallation 2 LITENEfter välkomsthälsning av t.f ordförande i universitetsstyrelsen, Lars Ljungälv, och vackra toner av Lunds Akademiska kör var det dags för Per Eriksson, numera rektor emeritus, att överlämna rektorskedjan till sin efterträdare Torbjörn von Schantz. Nye rektorn inledde sitt tal med det han ser som ett av de största glädjeämnena i sitt nya arbete – studenterna!

– Från dessa unga, begåvade, belästa, entusiastiska – och ofta väldigt retoriskt skickliga – personer kommer de klokaste idéerna, och i diskussionerna med studenterna får jag ofta nya perspektiv som påverkar de beslut som fattas. Studentinflytandet är avgörande för universitetets framgångar och ska värnas och utvecklas, sa Torbjörn von Schantz.

Han uppehöll sig därefter en stund kring omvärlden och menade att det är där som forskningen och utbildningen ska nyttiggöras och betala tillbaka till finansiärerna – dvs. främst skattebetalarna. Samtidigt som universitetet ska vara en oberoende samhälls-aktör som ska våga ifrågasätta sanningar – så verkar det i ett viktigt sammanhang och därför är samverkan med kommun, skola, näringsliv, region och andra universitet och stat – central, betonade han.

Torbjörn von Schantz hade också mycket att säga om den akademiska framgången som han menar bygger på förmågan att skapa ny kunskap, nya förklaringsmodeller och göra detta bättre och snabbare än andra i samma disciplin.

– Konkurrensen är nämligen inbyggd i kärnverksamheten, och det går inte att komma undan det faktum att universitetet till delar är elitistiskt.

Rektor tror på en framtid med ett utvecklat kollegialt ledarskap – trots att det ledarskapet med rätta också har kritiserats som trögt och ovilligt att fatta obekväma beslut och som oförmöget att göra prioriteringar.

– Ett kollegialt ledarskap kräver naturligtvis kollegor som tar ansvar. Som utvecklar ett kollektivt förhållningssätt, dvs., en förmåga att både ta ansvar för den egna enheten och samtidigt ta ett bredare ansvar för den övergripande organisationen.

Oskar Styf, ordförande för Lunds universitets studentkårer LUS, överlämnade en kursplan i ämnet ”Att leda Lunds universitet” till rektor. För att Torbjörn von Schantz ska bli godkänd på kursen, som är på 360 hp på avancerad nivå, behöver han enligt LUS uppfylla ett antal önskemål från studenterna.

– Vi vill att du som rektor arbetar för en statushöjning av lärarrollen och för att öka kontakttiden mellan studenter och lärare till minst 15 timmar per vecka. Den goda pedagogiken är avgörande för kvalitén på våra utbildningar, sa Oskar Styf.

I talet betonade han vidare vikten av att öka studenternas rättigheter och att fortsätta att förverkliga de beslut som tagits av tidigare rektor när det gäller resurser till t.ex. studenthälsan och andra stödfunktioner för studenter.

–  Vi vill också att rektor värnar om ett jämställt, brett och avgiftsfritt universitet för alla studenter. Dels för att vi måste kunna ta till vara på den kompetens som bredden innebär, men också för att den fria högre utbildningen kvalitetsmärker och utvecklar demokratin i vårt samhälle.

Text: Maria Lindh, Jenny Loftrup

Foto: Gunnar Menander

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *