Allmänt, Event

Kulturnatten: ”Kul men svårt att dirigera”

– Du ska hälsa både på orkestern och på konsertmästaren. Och så tar du taktpinnen i handen och håller den så att du har tummen uppåt. Sen ska första slaget gå nedåt, det andra åt vänster, det tredje åt höger och det fjärde uppåt.

dirigenten

En glad amatördirigent, Jenny Åkesson. Foto: Gunnar Menander

LUs director musices Patrik Andersson instruerade tålmodigt en lång ström av prova-på-dirigenter på Odeum under Kulturnatten. Stråkmusiker ur Lunds universitets symfoniorkester Akademiska kapellet utgjorde övningsensemble och spelade gång på gång upp Mozarts Eine kleine Nachtmusik.

Pedagogiskt nog för publiken, så visade det sig att samma stycke lät olika från gång till gång beroende på hur amatördirigenterna anförde sina musiker – ibland mjukt, ibland bombastiskt, ibland stötigt. Den allmänna slutsatsen både bland ”dirigenterna” och deras publik blev nog att orkesterdirigering är betydligt svårare än det ser ut.

– Det är frestande att dirigera rytmen i stället för pulsen. Men dirigenten ska känna och dirigera pulsen medan musikerna spelar rytmen, förklarade Patrik Andersson.

Club Alumn

Alumnerna sittandes från vänster Jan Wifstrand, Ann Heberlein, Bodil Jönsson (skymd) och Jonas Birgersson. Foto: Gunnar Menander.

Tvärsöver Lundagård, hos Externa relationer på Stora Algatan, pågick samtidigt Club Alumn för nuvarande och framtida LU-alumner. Arrangemanget innehöll bl.a. ett quiz med frågor om lundaprofiler och den lundensiska universitetskulturen, och kända lunda-alumner som höll föredrag och deltog i ett ”Fråga Lund”. De fyra alumnerna var professor emerita Bodil Jönsson, IT-entreprenören Jonas Birgersson, den f d chefredaktören på SDS Jan Wifstrand samt etikern och skribenten Ann Heberlein.

En av frågorna från publiken handlade om religionens roll i dagens samhälle. Hur mycket är det religionens fel att krig uppstår?

– Religionen är en ideologi som andra, fast den också har sina speciella anspråk genom den kontakt den anser sig ha med Gud. Så religion kan mycket väl vara inblandad i krig – men också ligga bakom goda gärningar och hjältedåd, menade Ann Heberlein. Hon menar samtidigt att religionen sällan är den viktigaste drivkraften bakom krig och konflikter, utan att de snarare beror på mänskligt maktbegär som förklätts i religiösa termer.

Jonas Birgersson anknöt till frågan om krig genom att säga att två demokratier såvitt han visste aldrig fört krig mot varandra. Att världen demokratiseras är därför det bästa sättet att minska krigsrisken. Han ville också framhålla att dagens värld, trots miljöhot, terrorism och informationsstress, ändå är bättre än gårdagens:

– Hundratals miljoner människor har lyfts ur fattigdomen de senaste två årtiondena. Vi glömmer lätt både det och hur mycket elände som fanns överallt förr i tiden!

De stora utblickarna i diskussionen fick Jan Wifstrand att associera till original-Fråga-Lund.

– Nu närmar vi oss väl Jörgen Weibulls nivå i det gamla klassiska Fråga Lund? tyckte han.

Pastatorn2

Felicia Ullstad tittar till de fantasifulla pastatornen. Foto: Ingela Björck

Längs Kunskapsstråket pågick samtidigt andra aktiviteter under Kulturnatten. Utanför Fysicum ringlade sig långa köer till fysik- och lasershowen, medan de som inte lyckats få showbiljetter gick runt bland stationerna med experiment inom biologi, fysik, kemi, matematik och miljövetenskap. Djärva barn kunde lägga sig på en spikmatta och uppleva hur en bred tyngdfördelning gör de vassaste spikar ofarliga, medan försiktigare deltagare kunde uppleva synvillor eller klistra samman spagetti till luftiga konstruktioner.

Virtual Reality-laboratoriet på IKDC hade också fullsatt på sina visningar av Pompeji i tredimensionell form. Utanför VR-labbet gavs möjligheten att uppleva en mer närliggande arkeologisk miljö, Uppåkra, i form av en virtuell rekonstruerad byggnad och en telefonapp som så småningom ska leda besökarna runt med ljudillustrationer och information i ljud och bild.

Ingela Björck

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *