Allmänt, Forskning

Kurs i forskningsetik startas för icke-medicinare

På Medicinska fakulteten måste alla doktorander gå en kurs i forskningsetik. Nu öppnas motsvarande möjlighet för doktorander från andra fakulteter, i form av en kurs på 1,5 högskolepoäng som startar i höst.

– Forskningsetik är viktigt inte bara för medicinare. Det är många andra som också forskar på människor och känsliga personuppgifter och måste veta vad etikprövningslagen säger. Och alla doktorander, oavsett fakultet, måste ju känna till vad som räknas som forskningsfusk, säger kursledaren Mats Johansson.

Han tillhör Avdelningen för medicinsk etik, men menar att höstens LU-gemensamma kurs inte kommer att ha någon medicinsk prägel. Snarare kan det bli tvärtom: eftersom Medicinska fakulteten har kvar sin obligatoriska doktorandkurs i forskningsetik lär de 16 platserna på den bredare kursen fyllas av andra än medicinare.

Vad räknas som vetenskaplig oredlighet? Hur gör man om man misstänker en kollega för oredlighet? Hur mycket får man citera utan att det blir plagiat? Vad krävs för att vara medförfattare till en publikation? Vem äger forskningsdata? Vad innebär informerat samtycke? Dessa och andra forskningsetiska frågor kommer att behandlas i föreläsningar, diskussioner och grupparbeten under kursen.

– LU:s internrevision har tidigare kritiserat universitetet för att inte stödja sina forskare tillräckligt mycket på det här området. Den här kursen, som utbildningsnämnden tagit initiativet till, är ett försök att ge ett sådant stöd, säger Mats Johansson.

Kursen utgör ett pilotprojekt, eftersom det är mycket ovanligt med kurser som är så breda att deltagare från alla fakulteter är välkomna. Men den kan nog fortsätta att ges så länge det finns intresse, tror Mats Johansson.

Kursen ges under andra halvan av höstterminen, och sista anmälningsdag är den 1 oktober. För mer information, se www.forskningsetik.lu.se/kurser.

Ingela Björck

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *