Forskning, Samhällsvetenskap

Lekfullhet avgörande för kreativ arbetsmiljö

Mångfald och olika åsikter leder inte nödvändigtvis till en kreativ arbetsplats. Bara om man har rätt inställning till varandra – respekt och nyfikenhet – är olikheter en tillgång. Eva Hoff har forskat på vad som gör en arbetsplats kreativ.

De allra flesta upplever en personifierad arbetsplats som mer kreativ, menar psykologiforskaren Eva Hoff som själv har ett personligt inrett arbetsrum.

Det finns tydliga samband mellan en kreativ arbetsmiljö och hur personalen mår på jobbet. Anställda som arbetar på en kreativ arbetsplats upplever mindre stress och bättre hälsa har en tidigare lundastudie visat. Psykologiforskaren Eva Hoff är en av författarna till Kreativitet: Teori och praktik ur psykologiska perspektiv och har forskat på kreativitet under många år.

Likhet behöver inte hindra kreativitet, det kan gå snabbare att kommunicera om personer i en grupp förstår varandra för att de har samma utbildning eller bakgrund, något som går emot mantrat att kreativitet föds när olika perspektiv bryts mot varandra. Men det är viktigt att våga uttrycka avvikande åsikter. Uppstår ”groupthink”, processen när alla gillar varandra och alla tycker likadant, kommer den homogena gruppen inte vara nytänkande.

– Det är skillnad på att vara i konflikt och att debattera. Mångfald kan ge fantastiska kreativa resultat om vi är positivt inställda till varandra och varandras olika perspektiv, annars inte.

För att en grupp ska bli kreativ behövs ett lekfullt klimat. Det är viktigt att lyfta när någon gör något ovanligt och nytt, för att uppmuntra till experimenterande, att få leka och prova på utan att riskera att bli nedgjord.

– Som ledare handlar det om att tala positivt om det som är originellt och innovativt, just för att det är något nytt – även om man inte vet om det ger något resultat.

Prestigelöshet och ett demokratiskt förhållningssätt – att allas röster hörs – ökar också kreativiteten.

– Som ledare kan man ibland få gå in och fördela taltiden, för att alla röster ska höras ungefär lika mycket.

När det gäller den fysiska platsen så har aktivitetsbaserade kontor, där man inte har en egen plats, varit en trend. Lokalhyran kan bli billigare eftersom man behöver färre platser – alla är inte där samtidigt. Man kanske också möter fler av sina kollegor, vilket skulle kunna leda till fler kreativa samarbeten. Men Eva Hoff menar att undersökningar visar att medarbetare vill ha en egen vrå. Själv har hon tavlor, vackra ljusstakar och foton på sin familj i sitt rum med utsikt över takåsarna.

– Människor vill inte känna sig utbytbara och den känslan ökar i ett kontorslandskap utan fasta platser. De allra flesta upplever en personifierad arbetsplats som mer kreativ.

Däremot är det idealt om rummen på en avdelning vetter ut mot något slags gemensamt rum, till exempel ett fikarum, och om man under en vecka stöter på alla de människor man på något sätt arbetar tillsammans med.

– Det är klart att vissa arkitektritade byggnader i sig kan inspirera kreativitet, men viktigare är att få bestämma över ljudnivå, hur det ser ut på vår plats, att vi sitter rätt och har bra ljus.

Eva Hoff tycker också att det kan vara värt att byta arbetsmiljö för att hitta ett kreativt fokus. Tillsammans med några kolleger har hon bokat ett rum där de sitter tillsammans en dag i månaden för att skriva.

– Där sitter vi knäpptysta och arbetar enbart med vår forskning, inget annat. Det är ett sätt att höja kreativiteten – att hitta ett nytt sätt att få till ett fokus.

Text & foto: Jenny Loftrup