Naturvetenskap, Utbildning

Lekplats blev lärplats

Det finns olika sätt att fortbilda sig inom naturvetenskap. Ett sätt är att använda gungor, karuseller, klätterställningar och rutschbanor.

Lekplats 1

Ann-Marie Pendrill och montessoriläraren Fatma Ünal visar hur tyngdkraften verkar. När spiralfjädern släpps så dras den ihop innan den når marken.

Lärorik lek. Ungefär så kan fortbildningsdagen beskrivas när tiotalet lärare från främst Skåne samlas på lekplatsen i Stadsparken i Lund för att lära sig mer om fysik.

Begrepp som massa och betydelsen av hur massan är fördelad går att begripa med hjälp av några bollar och kulor som släpps i en rutschbana. Tyngdkraften åskådliggörs när föremål släpps från en klätterställning. Gungorna är nästan oslagbara för den som vill tydliggöra begrepp som acceleration och g-kraft, eller för den delen hur lägesenergi omvandlas till rörelseenergi.

Lekplats 2

Släpp en gunga och stå kvar när den pendlar tillbaka. Sandra Bjernetun från Säbyholms Montessoriskola i Landskrona testade och vågade stå kvar utan att skada hakan.

Ann-Marie Pendrill, professor vid Nationellt resurscentrum för fysik i Lund har tagit fram programmet för lekplatsfysik. Under en förmiddag blir lekplatsen i Stadsparken en experimentverkstad där lärare undersöker fysikens lagar. Sandra Bjernetun från Säbyholms Montessoriskola i Landskrona är en av dem.

– Det går att visa en massa fysikaliska krafter på en lekplats. När barn ser det blir de intresserade och då kan vi prata med åtta-nioåringar om ganska svåra begrepp som acceleration och tyngdkraft, berättar hon.

Lärarfortbildningsdagen anordnas sedan 2014 av Naturvetenskapliga fakulteten tillsammans med Kommunförbundet Skåne. Grundtanken är att lärare i grundskolan och gymnasiet ska inspireras och få konkreta övningar, laborationer och fältexkursioner som de kan använda i sin undervisning. I år arrangerades bortåt 20 olika aktiviteter där lekplatsfysik var en av dem.

 Text & foto: Jan Olsson