Forskning, Tvärvetenskap

Listan. Fyra skäl att söka till Sveriges unga akademi

Sanja Bogojevic, docent i juridik, är en av Lunds universitets sju ledamöter i Sveriges unga akademi. Hon listar fyra skäl till varför fler LU-forskare bör ta chansen att söka till akademin i nästa ansökningsomgång, som är öppen till den 13 januari.

Sanja Bogojevic

Förutom Sanja Bogojevic på bilden ingår följande LU-forskare för närvarande i Sveriges unga akademi: ­Marie Dacke, Emma Sparr, Jonas Larsson, ­Helena ­Filipsson, Kristian Pietras, Helena Sandberg. De vill gärna bli fler. Information om hur man ansöker till ­Sveriges unga ­akademi finns på www.sverigesungaakademi.se

Värdefullt nätverk. Man blir en del av ett tvärvetenskapligt nätverk bestående av framgångsrika, kreativa och engagerade forskare vid svenska lärosäten. Det kan ge nya idéer till den egna forskningen och inblick i forskningsområden som man kanske inte först trodde skulle ha relevans för en själv. För Sanja Bogojevics del visade sig exempelvis en forskare inom framtidsforskning ge intressant koppling till hennes egen forskning inom miljörätt. Man får dessutom en djupare inblick i universiteten tack vare mötena över fakultetsgränserna.

Påverka forskningspolitiken. Akademin utgör ett forum av samlade krafter som kan vara med och påverka forskningspolitiken. Bland akademins arbetsgrupper finns en grupp som jobbar specifikt med att påverka regering, ministrar och andra politiker. Exempelvis skrev man inom akademin nyligen ett öppet brev till den nya forskningsministern där man bland annat identifierade fem kritiska områden för framgångsrik forskningspolitik. Akademin bedriver även ett erfarenhetsutbyte mellan riksdagsledamöter och forskare.

Delta i samhällsdebatten. Akademin uppmuntrar forskarna att delta i samhällsdebatten. Det handlar både om att synliggöra forskningens betydelse i samhällsutvecklingen på ett övergripande plan, men också om att förmedla sina forskningsresultat för att inom det egna ämnesområdet bidra till samhällsdebatten.

Inspirera unga. Akademin har en särskild arbetsgrupp med fokus på att väcka intresse för forskning bland unga människor. Forskarna åker ut till grund- och gymnasieskolor för att träffa elever. Personligen känner Sanja Bogojevic starkt för denna verksamhet eftersom hon själv inte har vuxit upp i ett akademiskt hem och därför upplever att skolan kan ha stor betydelse i att ge vägledning om utbildning och yrkesval. Akademin ordnar även en årlig sommarskola för gymnasieelever från hela landet.

Text: Lena Björk Blixt

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *