Forskning, Naturvetenskap

Hemligheterna bakom Fysicums framgång

Vad är förklaringen till de senaste decenniernas framgångar inom fysikämnet i Lund? Historieprojektet vid Fysiska institutionen ordnade nyligen ett panelsamtal om detta. Här listar projektledaren Bengt Forkman sex centrala faktorer som framkom vid panelsamtalet.

BengtForkman

Fysikämnet i Lund pekades ut som LUs kronjuvel i forskningsutvärderingen RQ08 och har bland annat resulterat i Maxlab, Lasercentrum, Förbränningstekniskt centrum och Nanometerkonsortiet. Bengt Forkman listar sex centrala faktorer bakom framgångarna.

Starka individer med visioner. Framgång kommer av starka personer som besjälats av en vision om vad man vill uppnå. Högsta vetenskapliga och akademiska kvalitet är grundläggande.

Att våga prioritera. Om en hel forskningsmiljö ska bli framgångsrik krävs både visioner och tydlighet. Ledarskapet är centralt. Och modet att våga göra strategiska prioriteringar. Det gäller att tillåta vissa ämnen att utvecklas mer än andra.

Att gripa möjligheterna. Institutionen har också haft ett tidigt medvetande om hur omvärlden har utvecklats de senaste decennierna, om finansieringssystemets strukturer och om den forskningspolitiska kursändringen mot att verka inom konkurrensutsatta ramar. Att gripa möjligheterna, med förnuft och flexibilitet, har varit värdefullt.

Konfliktfri miljö. En hyfsat konfliktfri institutionsmiljö gör det lättare att odla kontakter och starta samarbeten. Yngre forskare får lättare att komma fram när de äldre inte känner sig hotade.

Att gå på tvären. Även det tvärvetenskapliga angreppssättet över fakultetsgränserna har haft stor betydelse. Fysikämnet är dessutom ett område av grundläggande vikt för andra ämnesområden, exempelvis teknik och medicin.

Samverkan med omvärlden. Utåtriktade kontakter med industrin har också varit viktigt för institutionens utveckling. Samarbetet med industrin har i sin tur varit ett sätt att gynna grundforskningen.

Text: Lena Björk Blixt

Foto: Gunnar Menander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *