Forskning, Tvärvetenskap

Listan: Fem anledningar att delta i U21 Summer School

Anna-Karin Bergman vid LUCSUS listar fem goda grunder till att som forskare delta i U21 Summer School. Själv var hon med i somras på University of Connecticut i USA.

Anna-Karin Bergman

Anna-Karin Bergman. Foto: Gunnar Menander

1. INSPIRERANDE MÖTEN. U21 Summer School är ett stort arrangemang med deltagare – studenter och forskare – från hela världen. Man får ansöka om en plats i arrangemanget vilket gör att de flesta deltagarna har varierande bakgrund och ämnesfokus men samtidigt även ett stort intresse i det relevanta temat. Detta inbjuder till inspirerande möten.

2. SKAPANDE AV INTERNATIONELLT NÄTVERK. Eftersom U21 Summer School varje år arrangeras utifrån olika men ett specifikt tema möter andra forskare med samma intresse och ämneskompetens. Det är lätt att i en sådan miljö skapa sig ett bestående internationellt nätverk.

3. MULTIDISCIPLINÄRT PERS PEKTIV. På U21 Summer School är schemat packat och aktiviteterna många och varierande. Detta öppnar upp för nya perspektiv på traditionella samhällsfenomen och ger en fokuserad och intensiv utveckling av sin ämneskunskap som kan bidra till nya tankebanor i relation till sin egen forskning.

4. MILJÖOMBYTE. U21 Summer School är ett årligen återkommande arrangemang som hålls på något av de 27 universitet som är knutet till U21-nätverket. Som deltagare får man möjlighet att byta miljö och erfara hur forskning och undervisning bedrivs i miljöer upprättadei andra samhällskontexter än den svenska.

5. PEDAGOGISK UTVECKLING. Då U21 Summer School har en multidisciplinär ingång till det valda temat finns det stora möjligheter till pedagogisk kreativitet och utveckling för de forskare som väljer att delta i undervisningen.

FAKTA : U21 Summer School 2-17 juli, 2014 arrangeras av University of New South Wales, Australien. Temat är ”Shaping the Future City”,

www.universitas21.com/article/students/ details/224/u21-summer-school-2014

Mer information ger Ida.Thelander@er.lu.se

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *