Ekonomi, Forskning, Samverkan

Listan om fyra faktorer för en lyckad konferens

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, driver SNEE, Svenska nätverket för Europa­forskning i ekonomi. Här listar han fem lärdomar från konferensen Migration and the European Welfare States som samlade runt 80 deltagare från femton länder.

Andreas Bergh,

Andreas Bergh, forskare på Ekonomihögskolan, vill se fler möten mellan forskare och beslutsfattare.

VAR INTE RÄDD FÖR BREDD. Det funkar att ha en bred konferens där folk kommer från olika discipliner, förutsatt att ämnet är väldefinierat. I det här fallet var alla nyfikna på hur välfärden kan ta sig an ökande migration. Det gjorde att vi kunde kommunicera över disciplingränserna.

BIDRA TILL ARENOR FÖR DUMMA FRÅGOR. Vi borde ha fler arenor för beslutsfattare och tjänstemän och andra att ställa så kallat dumma frågor till forskare – för de är oftast inte dumma. Forskare behöver höra vad beslutsfattarna är nyfikna på.

REALISTISKA FÖRVÄNTNINGAR PÅ POLITIKER. Politiker ställde sig först positiva till konferensen – men få valde i slutändan att ta sig tiden att komma dit. Är politikens villkor sådana att det är svårt att avsätta tid att ta till sig forskning och sedan inkorporera forskningsresultat i sin agenda?

ÅK IVÄG, GÄRNA LÅNGT! När du åker iväg för att vara med på en konferens, minskar risken att du blir distraherad av vardagliga göromål. De som hade rest långt verkade ha mest tid och ro att i störst utsträckning tillgodogöra sig konferensen.

I sakfrågan: Hur går det för välfärdsstaten?

Å ena sidan är många hotbilder aningen överdrivna, men å andra sidan är Sverige ett land som många kikar på med genuint nyfiken blick: Sveriges kombination av hög flyktinginvandring, reglerad arbetsmarknad och generös välfärdsstat är på många sätt ett experiment som inte provats tidigare.

Text & foto: Evelina Lindén