Administration, Samverkan

Listan om största utmaningarna inom samverkan

Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation och tidigare rektor för Campus Helsingborg, är ny chef för FSI – Sektionen forskning, samverkan och innovation centralt på LU. Här listar han sina fem största utmaningar på jobbet.

Jesper Falkheimer

Jesper Falkheimer är ny chef för sektionen Forskning, samverkan och innovation. Foto: Kennet Ruona

Den ökande konkurrensen om EU-medel. Ett nytt ramprogram närmar sig och LU behöver öka sina insatser för att behålla och helst öka finansieringen från EU. Universitetet borde sikta högre, vi har förutsättningarna för att attrahera mer pengar till forskningen.

Att tydligare koppla ihop forskare med omvärlden. Vi kan erbjuda mötesplatser, nätverk och kunskap om hur man skapar effektiv samverkan. Ett exempel på lyckad samverkan är Tetra Pak och LTH:s projekt Science and Innovation Talks, där ledningarna samarbetar och forskare diskuterar sin forskning med Tetra Paks medarbetare. Det konceptet ska vidareutvecklas till att gälla fler stora företag och även offentlig verksamhet.

Att bredda innovationsverksamheten 

så att fler forskare och studenter ges möjlighet att nyttiggöra kunskap och forskning. LU är framgångsrikt när det gäller innovationer inom främst medicin och teknik, men behöver också satsa på att få fram samhällsinnovationer inom t. ex. socialt arbete, kultur och hållbarhet.

Att lyckas bibehålla och vidareutveckla våra goda donatorrelationer genom delvis nya arbetssätt. Vi behöver arbeta mer mot alumner och även rikta in oss på små donationer genom t.ex. crowdfunding med nya målgrupper. Stiftelsen Lund University Foundation, som är aktiv i USA, behöver också lyftas till nästa nivå.

Att LU lyckas bli en stark röst som påverkar nu när regeringen ska utveckla en ny nationell resursfördelningsmodell för forskning där samverkan ska mätas och belönas. Här ska FSI bidra med expertstöd till fakulteter och universitetsledning.