Administration, Forskning

Listan: Om tips vid publicering i open access

Även om Open Access, OA, med fritt tillgängliga forskningspublikationer, är ett naturligt inslag idag, så finns det en del man som forskare behöver tänka på. Annakim Eltén, HT-bibliotekarie med inriktning på forskningsstöd, listar här några punkter.

Annakim Eltén

Annakim Eltén, HT-bibliotekarie med inriktning på forskningsstöd, listar här några saker att tänka på vid publicering i Open Access . Foto: Maria Lindh

Ha en strategi redan när du gör din projektansökan. OA innebär att materialet är gratis för slutanvändaren men det finns fortfarande kostnader för publiceringen vilket kan innebära att du som författare behöver ha medel för detta och om möjligt ta med kostnaderna i din ansökan.

Open Access kan betyda lite olika saker. Inom OA-publicering skiljer man mellan guld, grön och hybridpublicering. Guld betyder att själva publiceringskanalen är OA. Grön betyder att publiceringen görs i en kanal som inte är OA men du tillåts att göra en parallellpublicering i till exempel det institutionella arkivet (idag LUP). Ibland får du publicera en kopia av förlagets version, i andra fall får du enbart publicera ditt slutgiltiga manus. Hybridpublicering innebär att du köper loss just din artikel så att den blir OA men resten av tidskriften är inte tillgänglig (så kallad ”double dipping” för förlagen). Hur vill dina finansiärer att du ska publicera dig OA och vad vill du själv?

OA skiljer sig inte från andra publiceringsformer när det kommer till kvalitet. Men tyvärr finns det tidskrifter som utnyttjar finansiärernas krav på OA-publicering och erbjuder oseriösa alternativ. Ta reda på vem som ger ut publikationen och hur deras urvalsprocess ser ut.

Var medveten om dina rättigheter och ta reda på vilka du behåller eller förlorar vid en publicering. Det gäller oavsett om det är en publicering som är OA eller inte.

Prata med din bibliotekarie om OA och andra -publiceringsfrågor. På många av biblioteken vid LU kan du få hjälp med de här frågorna. Utnyttja det!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *