Samverkan

Lokal hållbarhet i det globala

Lönar det sig att samverka lokalt för att lösa globala klimatproblem? Vad bidrar forskarna med och hur kan de förbättra sitt sätt att arbeta? Behöver grundläggande strukturer ändras – eller handlar det bara om attityder? LUM har talat med forskare, kommuntjänstemän och universitetsledning om universitetets roll i den nödvändiga omställningen mot en hållbar samhällsutveckling.

Zinkernagel

Kommundoktoranden Roland Zinkernagel – en gränsgångare mellan Lunds universitet och Malmö stadsförvaltning. Foto: Gunnar Menander

Läs alla artiklar i temat:

Gränsgångaren efterlyser nyfikenhet och – kaffe

Öppna slussarna mellan stad och akademi

De ser det globala i det lokala

Att jobba lokalt ger hopp och energi

Med samverkan kan vi möta klimathotet