Administration, Samverkan

Lönekontoret lämnar Lunds universitet

Nu är överenskommelsen mellan Lunds universitet och Statens servicecenter undertecknat vilket innebär att 17 lönehandläggare och deras chef Birgitta Carlsson byter arbetsgivare från och med april nästa år.
– När man jobbat på universitetet i 30 år och känner stolthet över sin arbetsplats så är det klart att det känns att separeras från den, säger hon – men är glad över att alla får behålla sina jobb och vara kvar i Lund.

Birgitta Carlsson är i alla fall nöjd över att alla lönehandläggare får behålla sina jobb och att de får stanna kvar i Lund.

Anledningen till förändringen är ett regeringsbeslut som går ut på att alla statliga myndigheters löneadministration ska utföras av Statens servicecenter som ett led i en effektivare statsförvaltning. Flera lärosäten som Göteborgs universitet och högskolorna i Blekinge och Kristianstad har redan anslutit sig till det statliga servicecentret och fler är på väg.

Att personalen vid lönekontoret får behålla sina jobb och inte behöver byta stad var viktiga faktorer för universitetsledningens beslut om övergången till Statens servicecenter som har sin hemvist i Göteborg för universitets- och högskoleområdet. Just nu sitter lönehandläggarna centralt vid universitetsplatsen i arkeologernas tidigare lokaler snett emot AF-borgen. Men där kommer de inte att vara kvar.

– Det är ju en fantastisk miljö, säger Birgitta Carlsson, men kan se att flytten därifrån kanske kan fungera som en bra gränsdragning från en gammal till en ny arbetsgivare.

– Eftersom vi har många pendlare hos oss har vi bett om lokaler nära stationen och det har servicecentret lovat att ta hänsyn till, tillägger hon.

Det blir ett helt nytt arbetssätt särskilt för lönehandläggarna, men även för den del av universitetets personal som hanterar personalärenden som påverkar löneutbetalningar. Pappersblanketternas tid kommer definitivt att avslutas – och under hösten kommer troligen berörd personal att erbjudas interna kurser för att övergången till den nya lönehanteringen ska fungera så smidigt som möjligt.

Den förväntade effektivare löneadministrationen som regeringen efterlyser, förväntas inte innebära att någon av LU:s nuvarande lönehandläggare kommer att bli övertalig.

– Däremot är det möjligt och troligt att vi på sikt även kommer att hantera andra universitets och högskolors löner, säger Birgitta Carlsson.

Text & foto: Maria Lindh