Okategoriserade

LTH-doktorand efterfrågad lärare på Stanford

Jerker Lessing är doktorand på LTH med stort intresse för ämnet industriellt byggande. Trots att han inte kommit längre i den akademiska karriären har han redan lett två kurser vid Stanford i Kalifornien. Och nu i slutet av mars kommer hans senaste studenter därifrån hit för att studera hur långt Sverige kommit på området.

Jerker LessingJerker Lessing läste till civilingenjör på LTH på 90-talet och arbetade sedan som konsult fram till 2004 då han återvände som industridoktorand. Två år senare avslutande han med en teknologie licentiatexamen och ett arbete om just industriellt byggande.

Han fortsatte sedan som konsult med bland annat utvecklingsprojekt finansierade av Vinnova, där utveckling av byggsystem och utvecklade processer var i fokus. Sedan ett par år är han emellertid tillbaka på Institutionen för bygg- och miljöteknologi som industridoktorand och nu är målet en doktorsavhandling.

Jerker Lessing har flera gånger träffat professor Martin Fischer från Stanford, som bjöd in honom att forska och hålla en kurs på Stanford, i Kalifornien, eftersom man själv inte kommit igång på detta område. På Stanford finns ett centrum för effektiva byggprocesser, CIFE, som samlar företag och forskare med ambitioner att förbättra byggandet.

Förra våren tillbringade Jerker Lessing fyra månader där, vilket gav många nya impulser inte minst genom att han fick hålla en kurs i ”industrialized construction” för forskare och studenter.

– Till kursen kopplades projektarbeten tillsammans med företag. Jag hade 15 studenter på föreläsningarna och sex som gjorde projektarbeten på två företag, två av dem fick jobb direkt, säger han.

Kursen på Stanford blev så uppskattad att Jerker Lessing ombads att ge den i år igen. Under två veckor i februari var intresset massivt. Över 30 studenter gick kursen och tolv fördjupar sig i ett projektarbete tillsammans med fyra företag.

Jerker Lessing upplevde en stark respons från kursdeltagarna och har fått påstötningar från studenter och forskare om att återkomma även nästa år.

– En kommentar jag fått var att kursen varit en ögonöppnare, berättar han. Studenterna ser nya möjligheter att utveckla byggandet med hjälp av industriella metoder och att gå ifrån projektfokus till ett mer utvecklat system- och processfokus.

Kursen följs nu upp med att tolv Stanfordstudenter kommer till Sverige för att ytterligare fördjupa sig genom att besöka ledande företag och delta i seminarier på LTH tillsammans med några examensarbetare härifrån.

I USA finns inte mycket industriellt byggande men några verkligt spännande företag har startats utifrån industriella principer, säger Jerker Lessing.

Han är inte ensam på LTH om sitt intresse. Nyligen disputerade Linus Malmgren med samma inriktning. Och ett angränsande område är Building Information Modelling, så kallad BIM, som flera forskar om.

Mats Nygren

FOTNOT: Det är konsultföretaget Tyrén AB som Jerker Lessing arbetat inom och vars stiftelse nu finansierar hans forskningsstudier.

SVERIGE OCH JAPAN VÄRLDSLEDANDE INOM INDUSTRIELLT BYGGANDE

Industriellt byggande fick fart under rekordåren på 60-talet med det stora miljonprogrammet. Väggelement byggdes i fabriker och monterades ihop på plats, det övriga gjordes mest hantverksmässigt.

Industriellt byggande idag handlar om att anamma industriella principer och anpassa dessa för byggandets särskilda villkor

– Då handlade det om massproduktion, idealet var hämtat från Fords bilfabriker, säger Jerker Lessing. Men man missade den mänskliga faktorn, och de storskaliga bostadsområdena med monotona huskroppar uppskattades inte av de boende.

För drygt tio år sedan dök begreppet upp igen i bostads- och byggdebatten. Nu tänkte sig de stora byggföretagen ett industriellt byggande med hög kvalitet och mycket större valfrihet för kunden. Några av företagen satsade stort på utveckling och startade husfabriker med avancerad teknik för att kunna producera kundanpassade byggnader på ett rationellt och effektivt sätt.

Några av satsningarna var lite väl djärva, och en del av de avancerade husfabrikerna lades ner.

– Men iden är inte alls död. Tvärtom brer den fortfarande ut sig, säger Jerker Lessing.

Idag ligger fokus mer på nya metoder i produktion och organisation och man satsar i något mindre skala. Man strävar mot standardisering av både teknik och processer, att öka informationen i försörjningskedjan, tillämpa ”just in time” och ”lean production”-begreppen. Idag är det fler satsningar än för några år sedan men de är inte lika omfattande och inriktade på avancerad fabriksproduktion.

Idag är Sverige och Japan de två världsledande länderna på denna teknik. Japan har kommit långt när det gäller automatiserad småhusproduktion. Bilföretag som Toyota finns med bland tillverkarna.

– Även hos oss är metoderna mest spridda när det gäller småhus, ca 80 procent av produktionen av våra småhus sker med industriella metoder, och 15–20 procent av flerbostadshusen.

Mats Nygren

FOTNOT: Ytterligare info: en skrift från Boverket, där Jerker Lessing populärt sammanfattar sin licavhandling: www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Industriellt_bostadsbyggande_koncept_och_processer.pdf

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *