Samverkan, Teknik

LTH-forskare möter industrin i vetenskapliga samtal

De kallas Science and Innovation Talks, och hålls för anställda på Tetra Pak i Lund. Avsikten med dessa fördjupande samtal mellan akademi och industri är att kontaktytorna ska bli fler – och att samverkan ska bidra till att utveckla spjutspetskompetenser hos båda.

Tetra Pak, 3D seminar, Science and Innovation

LTH-professorn Olaf Diegel var förste forskare ut med ett anförande om den snabba utvecklingen för 3D-printing.

För att förstå mer om vilka behov företagen har och vilka kunskaper som studenter behöver – och för att dela med sig av kunskaper – har Lunds universitet ingått ett samarbete med Tetra Pak i vad som kallas Industry Meets Academy.

I februari hölls det första samtalet under rubriken Science and Innovation Talks, där LTH-professorn Olaf Diegel berättade om 3D-printingens möjligheter och svarade på frågor från intresserade ingenjörer.

Tetra Pak, 3D seminar, Science and Innovation

Eva Gustavsson  på Tetra Pak.

En av arrangörerna är Annika Olsson, vice-rektor med ansvar för samverkan och innovation vid LTH. Hennes roll är bland annat att identifiera intressanta forskare inom de områden som Tetra Pak vill lära sig mer om. Enligt Annika Olsson har både näringslivet och Lunds universitet mycket att vinna på att knyta kontakter och, som hon uttrycker det, ”samskapa” kunskap.

– Både universitetets forskare och de teknikintensiva företagen befinner sig i framkant på olika områden. När vi arbetar gemensamt kan vi nå längre än när vi sitter på varsin kammare.

Sett ur Tetra Paks perspektiv finns det många fördelar med att ha ett av världens topp 100-universitet runt hörnet. Genom att öka samarbetet och kontaktytorna vill företaget bland annat uppmuntra och vårda ett nyfiket och kreativt internt klimat.

Eva Gustavsson är vice president för DSO Packaging Materials på Tetra Pak och en av tre i företagets ledning som driver Science and Innovation Talks tillsammans med universitetet.

– Vi diskuterade med företrädare för universitetet hur vi på ett nytt sätt kunde få tekniskt kunniga personer att närma sig varandra. Redan idag pågår en rad samarbeten, bland annat genom examensarbeten, men vi ville hitta ett sätt att mötas på en bredare front och diskutera tekniskt intressanta ämnen.

Enligt Eva Gustavsson behöver Tetra Pak inte bara få tillgång till skickliga och välutbildade studenter som vill arbeta för företaget.

– Vi behöver även universitetet för att stimulera vår utvecklingsverksamhet. Ofta blir det bättre när vi samarbetar med andra kring olika problemställningar och på så sätt får veta vad som händer utanför våra egna murar.

Förhoppningen från Tetra Paks sida är att Science and Innovation Talks ska fortsätta att utvecklas.

– Vi vill gärna också besöka universitetet för att tala om intressanta områden och få till stånd en ökad dialog och ännu fler kontaktytor, säger Eva Gustavsson.

Linus Wiebe, innovationsdirektör vid LU, menar att Science and Innovation Talks är ett unikt och spännande projekt.

– Jag tror att vi framöver kan arbeta på många sätt och att det går att samverka mellan olika företag och fakulteter. För ett teknikintensivt företag kan LTH vara en naturlig partner, och för exempelvis Samhällsvetenskapliga fakultetens del kan det vara ett alternativ att samverka med offentliga organisationer.

Linus Wiebe menar att det alltid är viktigt att se till att forskningens integritet är intakt och att fundera över värdegrundsfrågor.

– Det är inget jag är orolig över när jag ser hur våra forskare presenterar sig. Men naturligtvis gäller det att välja vilka aktörer universitetet samarbetar med.

Linus Wiebe tror att det blir en fortsättning på Science and Innovation Talks.

– Och så hoppas jag att vi får till stånd liknande samarbeten med ytterligare företag i regionen.

Text: Tiina Meri

Foto: Håkan E Bengtsson

Science and Innovation Talks

LU och Tetra Pak har inlett ett samarbete, Industry Meets Academy, där ett antal forskare från LTH inleder genom att under året hålla föreläsningar för anställda på Tetra Pak.

Nästa föreläsning handlar om nanoteknologi och äger rum den 11 maj. Moderator är Linus Wiebe, innovationsdirektör vid LU Innovation.