Teknik, Utbildning

LTH-utbildningar diskuterar samhällsutmaningar på tvärs

Se till att lärare och studenter på besläktade utbildningar med jämna mellanrum träffas och diskuterar gemensamma och angelägna samhällsutmaningar. Då rustas studenterna för yrkeslivet och chansen till nya samarbeten ökar.

Besläktade LTH-utbildningar ska träffas med jämna mellanrum och diskutera gemensamma samhällsutmaningar.

Det tror i alla fall programledningarna för arkitekt-, -lantmätar- och väg- och vatteningenjörs-utbildningarna vid LTH som i början av terminen bjöd in studenter och lärare till en gemensam ”kick-off” med föredrag, paneldiskussion, lunch och mingel.

– Det här är en första start, men vi hoppas på att de nu ska poppa upp fler initiativ. Annars kommer vi i programledningen själva sy ihop något, säger Hans Bagge, program-ledare för civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad och som planerat dagen tillsammans med Fredrik Warnquist, programledare för civilingenjörsprogrammet Lantmäteri, och Christer Malmström, skolchef för Arkitektskolan.

Så mycket är dock redan bestämt att utbildningarna förses med ett nytt, gemensamt näringslivsråd med ett första möte inplanerat till slutet av september. Näringslivsråd finns lite varstans på universitetet, inte minst på LTH som har både fakultets- och inte sällan programspecifika näringslivsråd.

– Med det här gemensamma näringslivsrådet vill vi tillsammans med branschföreträdare diskutera de samhällsutmaningar som studenterna från våra tre program kommer att möta i sitt yrkesliv och hur vi som utbildningsprogram kan samverka för att studenterna ska vara väl rustade.

Att det är just dessa tre aktuella program som nu klustrar ihop sig är ingen slump. På Chalmers heter väg- och vattenprogrammet numera Samhällsbyggnadsteknik och på KTH har väg och vatten-utbildningen slagits ihop med lantmätarutbildningen.

– Så långt vill vi inte gå. Vi är ganska övertygade om att det är bra att erbjuda olika utbildningar. Men vi behöver närma oss varandra så att studenterna förstår på vilket sätt de olika utbildningarna bidrar till samhällsbyggandet, säger Christer Malmström.

Att tala om samhällsbyggnad är också ett sätt att anpassa sig till tidsandan och möta upp hur andra verksamheter organiserar och presenterar sig. Regeringens forskningsproposition är ett exempel på det. Den listar fyra samhällsutmaningar – varav en heter just hållbar samhällsbyggnad.

Kristina Lindgärde