Administration, Allmänt

LU fick pris för gott säkerhetsarbete

. Lunds universitet har fått pris för Årets säkraste utbildningsplats.
– Det känns naturligtvis bra, säger universitetets säkerhetschef, Per Gustafson.

Per Gustafson

Säkerhetschef Per Gustafson med priset för årets säkraste utbildningsplats.

Utmärkelsen delas ut av branschtidningen Skydd och Säkerhet och motiveringen lyder: ”Här har man arbetat hårt och målmedvetet med att öka säkerheten, utan att tumma på tillgängligheten för varken elever eller lärare. Trygghet är ett nyckelord och det finns en öppenhet för nya tekniska lösningar”.

Per Gustafson tycker att motiveringen stämmer bra med hur universitetets säkerhetsarbete har utvecklats.

– Vi arbetar framför allt med trygghet och olika former av stöd till de personer som känner sig utsatta. Vi hjälper till när det normala inte fungerar, säger han.

Per Gustafson berättar att det alltid är den utsattes upplevda otrygghet som står i fokus. Utifrån det analyserar man situationen och erbjuder hjälp med allt från ledsagarservice till motivationssamtal och hjälp till självhjälp samt olika säkerhetslösningar.

Totalt finns tre heltidsanställda på universitetets säkerhetsfunktion, som med hjälp av olika personer ute i verksamheten arbetar med både personal, studenter och fysiskt skydd. Under de åtta år som Per Gustafson arbetat där har arbetet förändrats en hel del – från ett mer fysiskt skydd som hur byggnader är utformade till att man nu jobbar mer med den psykosociala arbetsmiljön.

– Ju mer vi undanröjer den upplevda otryggheten, desto tryggare blir det för den enskilde. Det skapar i sin tur en mer effektiv arbetsorganisation, säger Per Gustafson.

Själv forskar han för närvarande på halvtid inom sekuritet (sekuritet är det svenska ordet för engelskans security, och ger en tydligare avgränsning för säkerhet gällande trygghet) och resultatet av forskningen är tänkt att gå in i verksamheten vid LU i form av ett effektivare systematiskt säkerhetsarbete.

– Ett annat mål är att på sikt skapa ett säkerhetsvetenskapligt centrum vid LU, som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Många yrkesverksamma inom säkerhet har länge efterfrågat en akademisering av området, och det finns i dag ingen möjlighet att få utbildning på akademisk nivå, utom egenfinansierade studier på distans eller utomlands, berättar Per Gustafson.

Säkerhetsbranschen är en av de största näringarna i Sverige och därför är det viktigt att det ska finnas en akademisk kompetens i den, anser Per Gustafson.

Text & foto: Jonas Andersson

Säkerhetschefen om när universitetet stängde måndagen den 12 oktober

Efter att ett anonymt hot mot Lunds universitet hade publicerats på mobilappen Jodel söndagen den 11 oktober tog rektor efter samråd med polisen beslutet att stänga Lunds universitet på måndagen. Säkerhetschef Per Gustafson var en nyckelperson i krishanteringen.

Hur upplevde du situationen? 

– Situationer som dessa är alltid svåra att hantera. Särskilt när det gäller att fatta beslut på osäker grund. Det beslut som togs att uppmana medarbetarna, studenter och anställda att hålla sig hemma, var det enda möjliga alternativet just då. Det vi genomförde var att agera tidigt istället för att reagera sent, helt enligt universitetets rutiner vid situationer som denna. Beslutet kan beskrivas som en omvänd utrymning, genom att inga medarbetare skulle befinna sig i universitetets lokaler på måndagsmorgonen, skulle vi därigenom ha en större kontroll gällande händelseutvecklingen. Då hotet under måndagen omvärderades var det lättare att släppa efter. Att göra tvärt om hade varit betydligt svårare.

Hur tycker du att det gick?

– Min upplevelse är att det gick över förväntan, det var i princip tomt på universitetsområdena och det var betydligt färre människor på gatorna i Lund än vanligt. En annan upplevelse är att de kommunikationskanaler som användes; media, mejl, SMS, webbinfo och infolappar på entrédörrar var effektiva för att snabbt nå ut med information till många personer.

Upptäckte du några särskilda områden som behöver förbättras?

– Framför allt handlar det om att få uppgifter om våra anställdas privata mobiltelefonnummer, vi nådde nästan alla studenter med SMS, medan bara en tredjedel av anställda via den kanalen.

Jonas Andersso

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *