Tvärvetenskap

LU Futura: ”Här ska man kunna se runt hörnet”

Snart har Lunds universitet en egen tankesmedja – LU Futura!
Här ska de framtidsfrågor som ännu inte ställts identifieras och förses med tvärvetenskapliga perspektiv från universitetets samtliga fakulteter. Sedan ska de kommuniceras vidare ut i samhället.

– Det handlar om att kunna se runt hörnet, säger Lynn Åkesson (till vänster), professor i etnologi och en av de två ledarna för den akademiska tankesmedjan.

Tillsammans med mediehistorikern Marie Cronqvist (till höger på bilden)ska före detta HT-dekanen nu få ihop det tvärvetenskapliga team som ska jobba med tankesmedjan. Varje fakultet ska ha en representant, så det blir åtta teamdeltagare som får 20 procent av sin arbetstid förlagd till LU Futura. Projektet ska vara i tre år och är organisatoriskt en självständig avdelning vid Pufendorfinstitutet.

Lynn Åkesson berättar att det var Mats Svegfors, tidigare ledamot i universitetsstyrelsen, som kom med idén till LU Futura. Han saknade Lunds universitet som aktör och problemformulerare när det gäller viktiga samhällsfrågor.

– Han kom med ett utifrånperspektiv och vi forskare är vana vid att tänka inomvetenskapligt, säger Marie Cronqvist.

Inom tankesmedjan får man lära sig att tänka om och byta perspektiv, något som varken Lynn Åkesson eller Marie Cronqvist tror blir några problem.

– Men man måste vara lite av en generalist, inte bara se till sitt eget. Och så måste man tycka om att ha med folk att göra, inte minst från resten av samhället, och vara intresserad av framtidsfrågor.

Att en akademisk tankesmedja uppstår just vid Lunds universitet är inte så konstigt, menar teamledarna. Här finns alla förutsättningar till bredd och djup med nära nog samtliga vetenskapers perspektiv. Det tvärvetenskapliga perspektivet kommer också att vara en nödvändig förutsättning för de framtidsfrågor som tas upp för att sedan skickas vidare ut i samhället.

Exakt vilken typ av framtida problem som kan bli aktuella har Lynn Åkesson och Marie Cronqvist ännu inte satt fingret på. Men det skulle exempelvis kunna handla om vilka konsekvenser det får att vi alltid är uppkopplade. ”Sakernas internet” är förvisso något som redan har diskuterats, men det finns outforskade aspekter i gränslandet mellan teknik/medicin och existentiella frågor som är värda att fundera över.

– Men egentligen handlar det inte så mycket om att förutsäga framtiden, utan mer om att förbereda sig för olika framtider, säger Marie Cronqvist.

Lynn Åkesson hakar på och menar att vi ofta säger att ”oj, det hade man väl aldrig kunnat föreställa sig”.

– Men det hade man kanske om man bara hade tänkt efter ordentligt, säger hon.

Och det är alltså det man ska göra nu när man fått ihop tanketeamet. Det kan ha representanter från flera yrkeskategorier, även om man kanske förväntar sig flest från lärar/forskarkåren. Det viktigaste är dock att det blir en representant från varje fakultet.

– Och vi kommer att hålla oss upp-daterade om de tvärvetenskapliga teman som finns på Pufendorfinstitutet, säger Marie Cronqvist, som även är LU:s representant i den nationella humanistiska tankesmedjan Humtank som bildades 2014.

Lynn Åkesson och Marie Cronqvist tänker sig att teamet träffas ett par gånger i månaden och att man sedan arrangerar seminarier om de frågor som man identifierar och formulerar. Seminarierna ska rikta sig till den del av samhället som frågan gäller och teamledarna ser den offentliga sektorn med skola, vård och omsorg som en viktig mottagare – liksom näringslivet, och lokala, kommunala och nationella beslutsfattare.

Text & foto: Maria Lindh

LU Futuras blogg: https://lufutura.blogg.lu.se