Forskning, Naturvetenskap, Samverkan

LU ny medlem i europeiskt nätverk för klimatinnovationer

– En fantastisk möjlighet. Nu är det upp till oss vad vi gör av det.
Så summerade Håkan Rodhe medlemskapet i EU:s största innovationsnätverk på klimatområdet, Climate-KIC.

Utmaningen är framför allt att engagera de studenter som inte är intresserade av klimatfrågan, menade han, och betonade att för det krävs ett nytt arbetssätt.

– Vi behöver arbeta mer tvärvetenskapligt och över fakultetsgränserna, sa Håkan Rodhe som arbetar med utbildningsfrågor vid Internationella miljöinstitutet.

Vid lanseringseventet i oktober deltog också flera ledande personer från klimatnätverket för att berätta mer om möjligheterna för både studenter och forskare. Både Susanne Pedersen, som leder Climate-KIC Nordic, och nätverkets vd Bertrand van Ee uppskattade att Lunds universitet nu har kommit med och kan bidra med sina idéer. Något som även vicerektor Bo Ahrén tog upp när han inledde dagen.

– Det här är ett viktigt projekt som Lunds universitet är stolt att vara en del av. Det finns en stor potential i att använda vår bredd för att bidra med lösningar på världens stora utmaningar, dit förstås klimatförändringarna hör. Climate-KIC bidrar också till att stärka samverkan mellan olika områden och fakulteter vid universitetet.

Den röda tråden genom alla presentationer under dagen var innovationer och lösningar för framtiden. Entreprenörskap är en viktig del i Climate-KIC:s uppdrag – att sammanföra människor med idéer för att göra det möjligt för nya klimatinnovationer att snabbt komma ut på marknaden.

– Ibland kan det kännas som om vårt beroende av fossila bränslen är ett olösligt problem, men det finns redan lösningar och allt fler nya kommer, sa professor Markku Rummukainen vid Hållbarhetsforum, som stod som arrangör för eventet.

Många forskare och studenter är på olika sätt engagerade i klimatarbetet, inte minst inför och under det stora klimattoppmötet i Paris. Dessutom går EU-konferensen ”Lund Revisited” av stapeln i början på december där globala forskningsutmaningar kommer att diskuteras (se nästa sida). Det är en uppföljning av ”The Lund Declaration” från 2009 om de stora globala utmaningarna.*

Nina Nordh

FAKTA *The Lund Declaration kom till 2009 efter en konferens i Lund där 350 forskare och representanter från näringsliv, forskningsfinansiering och myndigheter samlades. De kom fram till att europeisk forskning bör fokusera på våra stora utmaningar för att hitta hållbara lösningar på bl.a. klimatförändringarna, fattigdom och ohälsa, globala pandemier, rättvisefrågor, energiförsörjning, matförsörjning och rent vatten.

Mehrdad Mahdjoubi

Innovatören Mehrdad Mahdjoubi.

Duschade du i en rymddusch i morse?

Ovanstående fråga fick Mehrdad Mahdjoubi, tidigare lundastudent, nu vd och grundare av Orbital Systems när han talade vid Climate-KIC:s lanseringsevent.

– Ja, och i mycket renare vatten än i en vanlig dusch!

För tre år sedan fick han idén till världens mest effektiva duschsystem i samband med sitt examensarbete i industridesign vid NASA:s rymdcenter i Houston. NASA var intresserade av nya idéer för hur deras astronauter skulle kunna överleva en resa till och från Mars. Efteråt tog Mehrdad sina tankar vidare och utvecklade ett supersnålt duschsystem. Det bygger på rening med hjälp av nanoteknik så att vattnet kan återanvändas om och om igen. När systemet testades på Ribersborgs kallbadhus i Malmö sparade två duschar 100.000 liter vatten under två månader!

Mehrdad Mahdjoubi menar att det var tufft att som student driva den här typen av innovationsprojekt. Här kan Climate-KIC fylla ett gap och stötta när ny grön teknik ska kommersialiseras.

– Även om jag inledningsvis fick hjälp från LU Innovation System var det tidsödande att leta privat finansiering.  Vi ville ju utveckla och testa vår produkt, inte ägna tiden åt att söka pengar. Som student var det först svårt att bli tagen på allvar.

Han har fått många olika priser på senare år och förra året uppmärksammades han bland annat som ”Årets tekniker” och fick Sveriges största uppfinnarpris SKAPA. Nu står en internationell lansering av produkten för dörren.

– Bland annat Kalifornien och Tyskland har visat stort intresse, berättar Mehrdad Mahdjoubi. Kalifornien har ju stor vattenbrist och Tyskland höga energipriser. Vårt duschsystem sparar 90 procent vatten och 80 procent energi, och är ett lika enkelt filtersystem som det som till exempel finns i diskmaskiner eller värmepannor.

Nina Nordh

Sofia Isaksson,

Sofia Isaksson.

Vad har Climate-KIC betytt för dig?

Sofia Isaksson, nyutexaminerad ingenjör i maskinteknik och teknisk design, som i somras deltog i The journey – den sommarskola som Climate-KIC arrangerar varje år:

– Det var en upplevelse för livet. Jag lärde mig att våga, att gå mot handling direkt och att dela med mig av mina idéer. Climate-KIC har också gett mig ett fantastiskt nätverk. Vi som var med i The Journey har verkligen svetsats samman och hörs fortfarande av nästan varje dag.

– Totalt var cirka 300 studenter engagerade i sommarskolan, och av dem kom fyrtio till Lund under två veckor med fokus på entreprenörskap och innovationer.Vi jobbade intensivt med olika affärsidéer med målet att hitta lösningar för framtiden. Jag blev imponerad av programmet för sommarskolan och såg Lund med nya ögon. Man behöver inte resa långt för att upptäcka nya saker!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *