Samverkan, Teknik

LU-spin-off medverkar i tyska ”food-kicken”

Nej, ”food-kicken” kom inte till Lund, men ett av Lunds universitets spin-off-företag, Glucanova, har ändå blivit inbjudna att medverka i den vinnande kicken.

Som LUM tidigare har berättat ingick Lunds universitet i ett konsortium som försökte vinna ”Food KIC”, en stor EU-satsning på utbildning, forskning och innovation inom livsmedelsområdet. Efter flera års förarbete och finslipning av förslaget stod det i slutet av förra året klart att EU istället valde ett bidrag från ett konkurrerande konsortium med säte i München.

Men viss lundamedverkan kommer nu att ske.

– Vi blev kontaktade av Münchens tekniska universitet som identifierat 32 lovande ”start ups” inom den europeiska livsmedelssektorn som de ville ha med. Vi blev överraskade och så klart jätteglada, berättar Ana Rascón, adjungerad professor vid Centrum för preventiv livsmedelsforskning och Chief Research Officer på Glucanova.

I likhet med Oatly är företaget sprunget ur professor Rickard Östes upptäckt att tillverka flytande havre.

I och med medlemskapet får Glucanova exempelvis tillgång till avancerad produktionsutrustning, möjlighet att söka projektmedel och föreslå samarbetsprojekt som snabbar på innovationstakten till gagn för konsumenten.

I förlängningen gynnar detta också Lunds universitet, menar Ana Rascón.

– Vi jobbar så nära universitetet. Jag handleder många mastersstudenter och vi samarbetar med många olika avdelningar, bland annat biokemi och bioteknik, säger Ana Rascón.

Kristina Lindgärde